CN-E50mm T1.3 L F
 • Chất lượng hình ảnh 4K tuyệt vời
 • Diện tích tạo ảnh toàn bộ khung hình
 • Điều khiển bằng tay theo tiêu chuẩn ngành
CN-E30-300mm T2.95-3.7 L S
 • Tương thích với ngàm EF 35mm và cảm biến Super 35mm
 • Ống kính 4K phi cầu diện lớn - hiệu suất quang học hàng đầu
 • Khẩu độ 11 lá cho hình ảnh làm mờ hấp dẫn
CN-E30-105mm T2.8 L S
 • Ngàm EF
 • Tiêu cự 30 - 105mm
 • Khẩu độ 11 lá
CN-E35mm T1.5 L F
 • Ống kính một tiêu cự T1.5, nhỏ gọn 35mm
 • Chất lượng hình ảnh 4K tuyệt vời
 • Diện tích tạo ảnh toàn bộ khung hình
CN7 X 17 KAS S/E1
 • Ngàm EF
 • Tiêu cự 17 - 120mm
 • Tỷ lệ zoom lớn, 7 lần
CN20x50 IAS H P1
 • Ngàm PL
 • Ống kính Ultra Telephoto độ phân giải 4K
 • Tỷ lệ phóng đại lớn, 20 lần, 1000mm
CN-E24mm T1.5 L F
 • Chất lượng hình ảnh 4K tuyệt vời
 • Tương thích cảm biến toàn khung
 • Điều khiển bằng tay theo tiêu chuẩn ngành điện ảnh
CN-E15.5-47mm T2.8 L S
 • Ngàm EF
 • Tiêu cự 15.5 - 47mm
 • Khẩu độ 11 lá
CN-E30-300mm T2.95-3.7 L SP
 • Tương thích với ngàm EF 35mm và camera Super 35mm
 • Ống kính 4K phi cầu diện lớn - hiệu suất quang học hàng đầu
 • Khẩu 11 lá cho hình ảnh làm mờ hấp dẫn
CN-E85mm T1.3 L F
 • Chất lượng hình ảnh 4K tuyệt vời
 • Diện tích tạo ảnh toàn bộ khung hình
 • Điều khiển bằng tay theo tiêu chuẩn ngành
CN-E14.5-60mm T2.6 L SP
 • Tương thích với camera Super 35mm ngàm PL
 • Ống kính 4K phi cầu diện lớn - hiệu suất quang học hàng đầu
 • Khẩu độ 11 lá cho hình ảnh làm mờ hấp dẫn
CN-E14.5-60mm T2.6 L S
 • Tương thích với camera Super 35mm ngàm EF
 • Ống kính 4K phi cầu diện lớn - hiệu suất quang học hàng đầu
 • Khẩu độ 11 lá cho hình ảnh làm mờ hấp dẫn
CN-E15.5-47mm T2.8 L SP
 • Ngàm PL
 • Tiêu cự 15.5 - 47mm
 • Khẩu độ 11 lá
CN20x50 IAS H E1
 • Ngàm EF
 • Ống kính Ultra Telephoto độ phân giải 4K
 • Tỷ lệ phóng đại lớn, 20 lần, 1000mm
CN-E14mm T3.1 L F
 • Ống kính fix 14mm, khẩu độ T3.1
 • Chất lượng hình ảnh 4K tuyệt vời
 • Tương thích cảm biến toàn khung
CN7 X 17 KAS S/P1
 • Ngàm PL
 • Tiêu cự 17 - 120mm
 • Tỷ lệ zoom lớn, 7 lần
CN-E135mm T2.2 L F
 • Ống kính một tiêu cự T2.2, nhỏ gọn 135mm
 • Diện tích tạo ảnh toàn bộ khung hình
 • Điều khiển bằng tay theo tiêu chuẩn ngành
CN-E30-105mm T2.8 L SP
 • Ngàm PL
 • Khẩu độ 11 lá
 • Giảm tối đa trượt tiêu cự khi lấy nét
CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S
 • Ngàm EF
 • Tiêu cự 18 - 80mm
 • Tỷ lệ zoom 4.4x