CN-E50mm T1.3 L F
 • Chất lượng hình ảnh 4K tuyệt vời
 • Diện tích tạo ảnh toàn bộ khung hình
 • Điều khiển bằng tay theo tiêu chuẩn ngành
CN-E30-105mm T2.8 L S
 • Ngàm EF
 • Tiêu cự 30 - 105mm
 • Khẩu độ 11 lá
CN-E35mm T1.5 L F
 • Ống kính một tiêu cự T1.5, nhỏ gọn 35mm
 • Chất lượng hình ảnh 4K tuyệt vời
 • Diện tích tạo ảnh toàn bộ khung hình
CN-E24mm T1.5 L F
 • Chất lượng hình ảnh 4K tuyệt vời
 • Tương thích cảm biến toàn khung
 • Điều khiển bằng tay theo tiêu chuẩn ngành điện ảnh
CN-E85mm T1.3 L F
 • Chất lượng hình ảnh 4K tuyệt vời
 • Diện tích tạo ảnh toàn bộ khung hình
 • Điều khiển bằng tay theo tiêu chuẩn ngành
CN-E14.5-60mm T2.6 L S
 • Tương thích với camera Super 35mm ngàm EF
 • Ống kính 4K phi cầu diện lớn - hiệu suất quang học hàng đầu
 • Khẩu độ 11 lá cho hình ảnh làm mờ hấp dẫn
CN-E14mm T3.1 L F
 • Ống kính fix 14mm, khẩu độ T3.1
 • Chất lượng hình ảnh 4K tuyệt vời
 • Tương thích cảm biến toàn khung
CN-E135mm T2.2 L F
 • Ống kính một tiêu cự T2.2, nhỏ gọn 135mm
 • Diện tích tạo ảnh toàn bộ khung hình
 • Điều khiển bằng tay theo tiêu chuẩn ngành