CanoScan 9000F Mark II
 • Máy quét phim và Flatbed
 • Tốc độ quét (A4, 300dpi): 7 giây
 • Độ phân giải quét: quét phim công nghệ CCD 9600 x 9600dpi; 4800 x 4800dpi (tài liệu)

VND 7,400,000

CanoScan 9000F
 • Máy quét phim Flatbed
 • Tốc độ quét (A4, 300dpi): 7 giây
 • Độ phân giải quét: 9600 x 9600 dpi (film), 4800 x 4800 dpi (flatbed)
CanoScan 5600F
 • Máy quét Flatbed và quét phim
 • Tốc độ quét (A4, 300 dpi): 11 sec.
 • Độ phân giải quét: 4800 x 9600 dpi
CanoScan LiDE 700F
 • Máy quét Flatbed và quét phim
 • Tốc độ quét (A4, 300 dpi): 12 sec.
 • Độ phân giải quét: 9600 x 9600 dpi (film), 4800 x 4800 dpi (flatbed)