CR-135i/190i
 • 3 sorting pockets
 • Dung lượng giấy: 250 tờ
 • Scanning speed: up to 135/190 cheques per min
DR-G1100 / 1130
 • Kết nối USB 2.0 tốc độ cao
 • DR-G1130: 130 trang/phút/ 260 trang/phút (khổ giấy ngang)
 • DR-G1100: 100 trang/phút/ 200 trang/phút (khổ giấy ngang)

VND 155,500,000

DR-M260
 • Khả năng bộ nạp tài liệu: 80 tờ
 • Tốc độ: lên tới 60/120 ảnh/phút (2-mặt)
 • Độ phân giải quét lên tới 600 dpi
DR-C125
 • Máy quét tài liệu
 • Tốc độ: lên đến 25ppm / 50ipm (2 mặt)
 • Khổ giấy quét: A4
DR-F120
 • Kết nối USB 2.0
 • Kích thước quét: lên tới A4(ADF), khổ Legal (Flatbed)
 • Tốc độ: lên tới 20 trang/phút (một mặt) / 36 trang/phút (2 mặt cùng lúc)

VND 11,500,000

VND 22,000,000

DR-C225
 • Máy quét tài liệu
 • Khổ giấy quét: A4
 • Tốc độ quét: 25 trang/phút – 50 hình/phút (2 mặt)

VND 18,500,000

DR-M160II
 • Máy quét tài liệu
 • Khổ giấy quét: A4 và khổ thông thường
 • Tốc độ quét: 60 trang/phút – 120 hình/phút (2 mặt)

VND 55,000,000

imageFORMULA P-215II
 • Khổ giấy quét: A4
 • Tốc độ quét: 15 trang/phút – 30 hình/phút
 • Kết nối cổng USB 2.0 hoặc USB 3.0

VND 8,500,000

DR-C130
 • Máy quét tài liệu
 • Tốc độ lên tới 30 trang/phút (1 mặt) và 60 hình/phút (2 mặt)
 • Khổ giấy quét: A4
imageFORMULA P-208II
 • Máy quét di động
 • Tốc độ quét: 8 trang/phút – 16 hình/phút (2 mặt)
 • Khổ giấy quét: A4

VND 7,000,000

Flatbed Scanner Unit 101
 • Quét độ phân giản cao: 1,200dpi
 • Flatbed scanner Unit tùy biến
 • Khổ giấy quét: A4 và khổ thông thường

VND 9,370,000

Flatbed Scanner Unit 201
 • Quét với độ phân giải lên đến 600 dpi
 • Flatbed scanner Unit tùy biến
 • Khổ giấy quét: khổ A3 & báo/tạp chí

VND 29,800,000

DR-M140
 • Máy quét tài liệu
 • Tốc độ: 40ppm / 80ipm, 2 mặt
 • Khổ giấy quét: A4 & Legal

VND 40,250,000

DR X10C
 • Kích thước bản quét: lên tới cỡ A3
 • Kết nối với USB 2.0 hoặc SCSI-III
 • Tốc độ: lên tới 128 ppm / 256 ipm (chiều ngang)

VND 360,910,000

DR 6030C
 • Document scanner
 • Kích thước bản quét: lên tới cỡ A3
 • Speed: up to 60ppm, 2-sided

VND 109,000,000

DR 2020U
 • Kết nối với USB 2.0
 • Kích thước bản quét: lên tới cỡ A4
 • Tốc độ: lên tới 20 ppm / 40 ipm

VND 19,500,000