New
imagePROGRAF TX-5400
 • Dual roll system
 • Multifunctional roll system
 • Wifi connectivity
New
imagePROGRAF TX-5300
 • Dual roll system
 • Multifunctional roll system
 • Wifi connectivity
New
imagePROGRAF TX-5400 MFP T36
 • 36" scanner with 13"/6"ips (B&W/Color)
 • Dual roll system
 • Multifunctional roll system
New
imagePROGRAF TX-5300 MFP T36
 • 36" scanner with 13"/6"ips (B&W/Color)
 • Dual roll system
 • Multifunctional roll system
Océ Arizona 640 GT
 • Bốn kênh mực độc lập
 • Bảng kích thước tiêu chuẩn với khổ giấy tùy chọn
 • Công nghệ hình ảnh Océ VariaDot™ cho chất lượng bản in vượt trội
Océ Arizona 440 XT
 • Max Print Area: 250 x 305cm
 • White Ink: No
 • Varnish: No
Océ Arizona 440 GT
 • Max Print Area: 125 x 250cm
 • White Ink: No
 • Varnish: No
Océ Arizona 365 GT
 • Diện tích in tối đa: 125 x 250cm
 • Mực trắng: Có
 • In bóng: Không
Océ Arizona 660 XT
 • Sáu kênh mực độc lập
 • Công nghệ hình ảnh Océ VariaDot™ cho chất lượng bản in vượt trội
 • Varnish, sắc trắng đục gấp đôi, công nghệ in CM²
Océ Arizona 660 GT
 • Sáu kênh mực độc lập
 • Công nghệ hình ảnh Océ VariaDot™ cho chất lượng bản in vượt trội
 • Varnish, sắc trắng đục gấp đôi, công nghệ in CM²
Océ Arizona 318 GL
 • Max Print Area: 125 x 250cm
 • White Ink: Yes
 • Varnish: No
Océ Arizona 6170 XTS
 • In bóng: Không
 • Diện tích in tối đa: 250 x 305cm
 • Chế độ in phân giải cao: Không
Océ Arizona 6160 XTS
 • In bóng: Không
 • Diện tích in tối đa: 250 x 305cm
 • Chế độ in phân giải cao: Không
Océ Arizona 640 XT
 • Công nghệ hình ảnh Océ VariaDot™ cho chất lượng bản in vượt trội
 • Bảng kích thước tiêu chuẩn với khổ giấy tùy chọn
 • Tốc độ tới 64,7 m2 một giờ