Océ BLM200
  • Dập ghim
  • Xén theo chiều dài
  • Xén theo hai chiều rộng trên và dưới
Océ BLM550
  • Đóng sách dày từ 8 đến 220 trang
  • Đóng sách gáy vuông chất lượng cao
  • Hệ thống đa chức năng gọn nhẹ