Thông báo chính thức về Các trang mạng xã hội chính thức của Canon Marketing Việt Nam (CMV) - Canon Vietnam

Thông báo chính thức về Các trang mạng xã hội chính thức của Canon Marketing Việt Nam (CMV)

Để đảm bảo khách hàng nhận biết đúng các trang mạng xã hội chính thức đại diện cho CMV trên các Phương tiện truyền thông, CMV xin thông báo tới quý khách hàng danh sách chi tiết các trang mạng xã hội chính thức sau đây.

Tin tức và thông tin công bố trên các trang mạng xã hội này là những tin tức và thông tin chính thức từ CMV. CMV sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin và tin tức trên các trang mạng xã hội không có trong danh sách này.

Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng Canon.

Công Ty TNHH Canon Marketing Việt Nam
16 Tháng 9 2020