Các trường hợp truy quét hàng giả tại Ấn Độ năm 2020

  Tháng 1

  Chennai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 4
  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Mực/NPG-28 48
  Mực/NPG-59 15

  Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/045 2
  Ống mực/046 3
  Ống mực/326 8
  Ống mực/329 1
  Ống mực/337 5
  Ống mực/912 16
  Ống mực/925 31
  Ống mực/FX-9 4
  Ống mực/Thiết bị sản xuất 1
  Ống mực/Thiết bị bơm mực 2
  Mực/Không rõ model 27
  Mực/NPG-51 6
  Mực/NPG-59 4
  Mực/NPG-68 1

  Siliguri

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/328 12
  Ống mực/337 12
  Ống mực/Bột (Kg) 3
  Ống mực/Linh kiện bo mạch 10
  Ống mực/Thiết bị bơm mực 1

  Tháng 2

  Bengaluru

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/308 9
  Ống mực/316 4
  Ống mực/318K 5
  Ống mực/319 29
  Ống mực/324 2
  Ống mực/326 10
  Ống mực/328 13
  Ống mực/331K 8
  Ống mực/416K 4
  Ống mực/418K 4
  Ống mực/912 5
  Ống mực/925 8
  Ống mực/FX-9 7

  Bengaluru

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 3
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Mực in phun/GI-790 10
  Mực in phun/BC-05 1
  Mực in phun/CL-41 2
  Mực in phun/CL-57 4
  Mực in phun/CL-741 1
  Mực in phun/CL-746 2
  Mực in phun/CL-811 2
  Mực in phun/CL-831 3
  Mực in phun/CL-98 2
  Mực in phun/PG-40 2
  Mực in phun/PG-47 1
  Mực in phun/PG-740 2
  Mực in phun/PG-745 2
  Mực in phun/PG-810 4
  Mực in phun/PG-830 1
  Mực in phun/PG-835 2
  Mực in phun/PG-88 2
  Mực in phun/PG-89 3
  Ống mực/303 1
  Ống mực/329C 2
  Mực/NPG-28 13
  Mực/NPG-51 2
  Mực/NPG-59 3
  Mực/Vật liệu đóng gói 21

  Gwalior

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 2
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Mực/NPG-28 1
  Mực/NPG-51 3
  Mực/NPG-57 2
  Mực/NPG-59 13

  Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 3
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Mực in phun/Hộp mực rỗng 1150
  Mực in phun/tem ba chiều, tem chống hàng giả "Trustgram" 750
  Mực in phun/Mực dạng lỏng (Lít) 87
  Mực in phun/Thiết bị sản xuất 2
  Mực in phun/Vật liệu đóng gói 2901
  Mực in phun/Máy sản xuất 4

  New Delhi

  Hàng nhái được phát hiện và thu giữ tại cơ quan Hải quan.

  Sản phẩm giả mạo bị thu giữ Số lượng
  BA/LP-E8 , v.v. 165
  BA/NB-2LH , v.v. 165

  New Delhi

  Hàng nhái được phát hiện và thu giữ tại cơ quan Hải quan.

  Sản phẩm giả mạo bị thu giữ Số lượng
  BA/LP-E6 , v.v. 33
  BA/NB-8L , v.v. 34

  Tháng 3

  Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 3
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Mực in phun/GI-790 4
  Ống mực/tem ba chiều, tem chống hàng giả "Trustgram" 1339
  Ống mực/Không rõ model 14
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 12
  Ống mực/Nhãn sản phẩm 1412
  Mực/Không rõ model 130
  Mực/NPG-51 5
  Mực/NPG-52 1
  Mực/NPG-57 1
  Mực/NPG-59 5
  Mực/NPG-68 2
  Mực/Vật liệu đóng gói 6

  Tháng 8

  Kolkata

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Mực in phun/Hộp mực rỗng 22
  Ống mực/303 10
  Ống mực/328 18
  Ống mực/331 H BK 14
  Ống mực/337 8
  Ống mực/925 12
  Ống mực/Vật liệu đệm (Túi khí) 150
  Ống mực/Ống mực rỗng 85
  Ống mực/Không rõ model 82
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 136
  Ống mực/Bột (Kg) 2
  Ống mực/Nhãn sản phẩm 675
  Ống mực/Thiết bị bơm mực 1

  Tháng 9

  Chennai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/051 1
  Ống mực/303 4
  Ống mực/316 1
  Ống mực/326 5
  Ống mực/328 6
  Ống mực/337 3
  Ống mực/416K 5
  Ống mực/912 5
  Ống mực/Ống mực rỗng 71
  Ống mực/tem ba chiều, tem chống hàng giả "Trustgram" 300
  Ống mực/Bột (Kg) 20
  Ống mực/Nhãn sản phẩm 550
  Ống mực/Thiết bị bơm mực 1

  Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/045 3
  Ống mực/309 2
  Ống mực/329K 4
  Ống mực/331K 4
  Ống mực/337 22
  Ống mực/Vật liệu đệm (Túi khí) 250
  Ống mực/tem ba chiều, tem chống hàng giả "Trustgram" 4464
  Ống mực/FX-9 1
  Ống mực/Không rõ model 155
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 390
  Ống mực/Nhãn sản phẩm 13650
  Ống mực/Thiết bị bơm mực 5
  Mực/NPG-50 2
  Mực/NPG-51 2
  Mực/NPG-52 BK 1
  Mực/NPG-59 1
  Mực/NPG-67 BK 4

  Pune

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Mực in phun/GI-790 38
  Mực in phun/Vật liệu đóng gói 180
  Mực in phun/Vật liệu đóng gói 24
  Ống mực/051 2
  Ống mực/328 2
  Ống mực/337 15
  Ống mực/925 1
  Ống mực/Vật liệu đệm (Túi khí) 22
  Ống mực/tem ba chiều, tem chống hàng giả "Trustgram" 708
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 4
  Ống mực/Nhãn sản phẩm 296

  Tháng 10

  Coimbatore

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 4
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Mực in phun/GI-790 4
  Ống mực/303 5
  Ống mực/326 1
  Ống mực/925 1
  Mực/NPG-28 3
  Mực/NPG-59 1

  Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/337 2
  Ống mực/EP-25 3
  Ống mực/tem ba chiều, tem chống hàng giả "Trustgram" 72
  Ống mực/Thiết bị sản xuất 1
  Ống mực/Không rõ model 2
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 5
  Ống mực/Thiết bị bơm mực 1

  Tháng 11

  Delhi

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/Nhãn sản phẩm 1512

  Hubballi

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/326 37
  Ống mực/328 1
  Ống mực/925 3

  Tháng 12

  Chennai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 2
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/045 3
  Ống mực/318K 8
  Ống mực/337 1
  Ống mực/418K 1
  Ống mực/Vật liệu đệm (Túi khí) 54
  Ống mực/Ống mực rỗng 31
  Ống mực/tem ba chiều, tem chống hàng giả "Trustgram" 251
  Ống mực/FX-9 7
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 102
  Ống mực/Nhãn sản phẩm 97

  Delhi

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Mực in phun/GI-790 2
  Mực in phun/Vật liệu đóng gói 186
  Mực in phun/Máy sản xuất 1
  Mực/NPG-28 13
  Mực/NPG-51 26
  Mực/NPG-59 12

  Gwalior

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Mực in phun/GI-790 3
  Ống mực/308 1
  Ống mực/326 1
  Ống mực/337 12
  Ống mực/912 1
  Mực/NPG-25 1
  Mực/NPG-28 4
  Mực/NPG-51 3

  Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/054 4
  Ống mực/925 2
  Ống mực/Không rõ model 89
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 16
  Ống mực/Thiết bị bơm mực 6
  Mực/NPG-52 2

  Các trường hợp truy quét hàng giả trước đây

  Thông tin bổ sung