Các trường hợp truy quét hàng giả tại Malaysia năm 2020 - Chống Hàng Giả - Canon Vietnam

  Các trường hợp truy quét hàng giả tại Malaysia năm 2020

  Tháng 1

  Seremban

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Sạc pin/LC-E10 6
  Sạc pin/LC-E5 4
  Sạc pin/LC-E6E 9
  Sạc pin/LC-E8 12
  Sạc điện/LP-E12 2
  Sạc điện/LP-E17 3
  Sạc điện/LP-E5 5
  Sạc điện/LP-E6 9
  Sạc điện/LP-E6N 1
  Sạc điện/LP-E8 7
  Sạc điện/NB-10L 2
  Sạc điện/NB-11L 2
  Sạc điện/NB-12L 3
  Sạc điện/NB-13L 1
  Sạc điện/NB-1LH 1
  Sạc điện/NB-3L 2
  Sạc điện/NB-4L 3
  Sạc điện/NB-5L 4
  Sạc điện/NB-6L 5
  Sạc điện/NB-7L 2
  Sạc điện/NB-8L 2
  Nắp ống kính, Kính lọc, Vành ống kính 103

  Tháng 2

  Kelantan

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/312 18
  Ống mực/316 6
  Ống mực/325 23
  Ống mực/EP-22 1
  Ống mực/EP-87C 1

  Tháng 3

  Kuantan

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 3
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/308 8
  Ống mực/312 1
  Ống mực/316 3

  Các trường hợp truy quét hàng giả trước đây

  Thông tin bổ sung