Các trường hợp truy quét hàng giả tại Thái Lan năm 2020

  Tháng 1

  Bangkok

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/325 11
  Ống mực/Vật liệu đệm (Túi khí) 22
  Ống mực/Trống quang 27

  Tháng 3

  Bangkok

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Mực in phun/CL-746 4
  Mực in phun/CL-811 2
  Mực in phun/PG-810 1
  Ống mực/324 109
  Ống mực/Chip 1012
  Ống mực/Vật liệu đệm (Túi khí) 82
  Ống mực/Ống mực rỗng 351
  Ống mực/tem ba chiều, tem chống hàng giả "Trustgram" 887
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 71

  Tháng 6

  Bangkok

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 3
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/312 38
  Ống mực/316 43
  Ống mực/318C 48
  Ống mực/325 72
  Ống mực/328 28
  Ống mực/329C 40
  Ống mực/Chip 113
  Ống mực/Vật liệu đệm (Túi khí) 321
  Ống mực/Vật liệu đệm (Giấy carton) 6666
  Ống mực/Ống mực rỗng 218
  Ống mực/tem ba chiều, tem chống hàng giả "Trustgram" 183
  Ống mực/Thiết bị sản xuất 6
  Ống mực/Trống quang 387
  Ống mực/Dải băg niêm phong màu cam 6521
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 394
  Ống mực/Nhãn sản phẩm 15992
  Ống mực/Thiết bị bơm mực 2
  Phương tiện vận chuyển (Thiết bị kinh doanh) 2

  Tháng 9

  Lam Luk Ka

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 3
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/308 8
  Ống mực/312 21
  Ống mực/325 17
  Ống mực/326 26
  Ống mực/328 16
  Ống mực/337 11
  Ống mực/Tờ bướm 541
  Ống mực/Chip 588
  Ống mực/Vật liệu đệm (Túi khí) 181
  Ống mực/Ống mực rỗng 352
  Ống mực/tem ba chiều, tem chống hàng giả "Trustgram" 238
  Ống mực/Dải băg niêm phong màu cam 677
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 141
  Ống mực/Linh kiện bo mạch 587
  Ống mực/Nhãn sản phẩm 257
  Phương tiện vận chuyển 3

  Tháng 12

  Bangkok

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 2
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/303 11
  Ống mực/308 11
  Ống mực/312 16
  Ống mực/316 7
  Ống mực/318C 6
  Ống mực/325 14
  Ống mực/326 9
  Ống mực/328 9
  Ống mực/337 6
  Ống mực/416C 7
  Ống mực/418C 4
  Ống mực/Chip 145
  Ống mực/Vật liệu đệm (Túi khí) 30
  Ống mực/Ống mực rỗng 224
  Ống mực/tem ba chiều, tem chống hàng giả "Trustgram" 322
  Ống mực/FX-9 19
  Ống mực/Không rõ model 34
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 97
  Ống mực/Nhãn sản phẩm 216

  Các trường hợp truy quét hàng giả trước đây

  Thông tin bổ sung