Các trường hợp truy quét hàng giả tại Ấn Độ năm 2021 - Chống Hàng Giả - Canon Vietnam

  Các trường hợp truy quét hàng giả tại Ấn Độ năm 2021

  Tháng 1

  Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Mực in phun/GI-790 40
  Ống mực/046 1
  Ống mực/326 1
  Ống mực/328 5
  Ống mực/337 7
  Ống mực/416K 8
  Ống mực/925 1
  Ống mực/Vật liệu đệm (Túi khí) 817
  Ống mực/tem ba chiều, tem chống hàng giả "Trustgram" 576
  Ống mực/Thiết bị sản xuất 2
  Ống mực/Không rõ model 33
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 165
  Ống mực/Nhãn sản phẩm 1101
  Mực/NPG-51 1
  Mực/NPG-57 1

  Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 2
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/045 11
  Ống mực/319 1
  Ống mực/Không rõ model 1
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 380

  Tháng 2

  Kolkata

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/Ống mực rỗng 11
  Ống mực/Không rõ model 2251
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 147
  Ống mực/Bột (Kg) 34
  Ống mực/Thiết bị bơm mực 7
  Mực/NPG-51 10

  Các trường hợp truy quét hàng giả trước đây

  Thông tin bổ sung