Các trường hợp truy quét hàng giả tại Thái Lan năm 2021 - Chống Hàng Giả - Canon Vietnam

  Các trường hợp truy quét hàng giả tại Thái Lan năm 2021

  Tháng 2

  Quận Phra Pradaeng

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 1
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/303 18
  Ống mực/325 15
  Ống mực/328 27
  Ống mực/Chip 212
  Ống mực/Vật liệu đệm (Túi khí) 774
  Ống mực/Ống mực rỗng 465
  Ống mực/FX-9 46
  Ống mực/Vật liệu đóng gói 211
  Ống mực/Nhãn sản phẩm 308
  Ống mực/Không rõ model 249

  Các trường hợp truy quét hàng giả trước đây

  Thông tin bổ sung