Các trường hợp truy quét hàng giả Ấn Độ - Chống Hàng Giả - Canon Vietnam

  Các trường hợp truy quét hàng giả Ấn Độ

  2019

  Tháng 1, Pipavav

  Hàng nhái bị bắt giữ tại cơ quan Hải quan, sau đây là kết quả.

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Bộ sạc pin LC-E17, LC-E5E 500 cái
  Pin máy ảnh LP-E17 500 cái
  Micro loại stereo 5 cái

   

  Tháng 2, Delhi

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
  ​​​​​

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng

  Sticker dán vào ống mực Canon

  1920 cái

  Máy in sticker

  10 máy

  Tháng 2, Chennai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  2 người
  ​​​​​​

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng

  Pin máy ảnh Canon LP-E5 / LP-E6 / LP-E8 / LP-E10 /
  LP-E12 / NB-4L / NB-8L / NB-11L / BP-808

  25 cái

  Bộ sạc pin cho máy ảnh Canon CB-2L / LC-E8 / LC-E10 /
  LC-E12 / LC-E12E

  33 cái

  Tháng 2, Hyderabad

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
   

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng

  Ống mực Canon Toner Cartridge 303 / 912 / 326

  81 cái

  Hộp chứa ống mực (Toner Cartridge) / Túi khí

  472 cái

  Tem 3 chiều / Sticker ghi mã model

  283 cái

  Máy đóng gói / súng bắn keo, v.v.

  5 máy

  Tháng 3, Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  2 người
  ​​​

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng

  Ống mực bột Canon Toner Cartridge 925

  20 cái

  Bột mực (Mỗi gói 100 gram)

  11 gói

  Hộp chứa ống mực (Toner Cartridge) / Túi khí

  14 cái

  Tem 3 chiều / Sticker ghi mã model

  565 cái

  Trống / phụ kiện trống v.v.

  7 cái

  Tháng 3, Delhi

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  2 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng

  Mực Canon GPR 22 / GPR 35 / NPG 25 / NPG 28 /
  NPG 51 / NPG 59

  33 cái

  Tháng 3, Kolkata

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  1 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng

  Ống mực bột Canon Toner Cartridge 303 / 328 / FX 9

  29 cái

  Bột mực (Mỗi gói 100 gram)

  25 gói

  Tháng 4, Kolkata

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau:

  Số người bị bắt
   

  1 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng

  Ống mực Canon Toner Cartridge 328

  3 cái

  Bình mực Canon GI-790

  34 cái

  Tháng 5, Mumbai (Fort)

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  1 người

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng

  Ống mực FX 9 / 325

  2 ống

  Mực NPG 28 / NPG 59

  7 ống

  Tháng 5, Kolkata

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
   

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Bình mực giả GI-790 (Vỏ bình)

  1232 bình

   

  Tháng 6, Bangalore

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  4 người
   

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng

  Mực NPG 28 / NPG 54 / NPG 57/ NPG 51 / NPG 52 / NPG 56 / NPG 67 / NPG 46 / NPG 20 / NPG 55

  58 ống

  Ống mực FX 9 / 303

  2 ống

   

   

  Tháng 6, Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
   

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Toner Cartridges 303 / 308 / 316 / 318 / 326 /  328 / 337 /
  416 / 912 / 925 / FX 3 / FX 9

  56 ống

  Hộp chứa ống mực 300 cái
  Tem 3 chiều, túi xốp khí 206 cái
  Nhãn ghi giá bản lẻ, nhãn ghi model của ống mực

  705 cái

  Máy đóng gói, súng bắn hơi & súng bắn keo 3 cái

   

  Tháng 6, Coimbatore

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
   

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Mực Canon NPG 51, NPG 67

  2 ống

   

  Tháng 6, Patna

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  3 người
   

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực NPG 26 / NPG 28 / NPG 32 / NPG 51 / NPG 59 32 ống
  Ống mực 328

  1 ống

   

  Tháng 7 , Chennai

  Cơ quan chức năng đã thực hiện truy quét. Kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
   

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột FX3 / 326 / 328 / 337 / 416 5 ống
  Trống mực NPG 50/51 2 cái
  Bột mực NPG-8 1 gói

   

  Tháng 7, Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
  ​​​

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Ống mực 045 / 316 / 328 / 416 / 925, v.v.

  58 ống

  Hộp chứa ống mực

  337 cái

  Tem 3 chiều / Túi khí / keo dán

  1134 cái

  MRP Stickers / Sticker ghi mã model

  2817 cái

  Máy đóng gói / súng bắn keo

  4 cái

  Thiết bị in MRP / Máy tính xách tay

  2 cái

  Máy dán tem giả

  250 cái

   

  Tháng 7, Patna

  Cơ quan chức năng đã thực hiện truy quét. Kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   
  3 người
  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Pin máy ảnh Canon BP-819 / BP-827 / BP-511A / LP-E6 /
  LP-E6N / LP-E8 / LP-E10 / LP-E12 / LP-E17 / NB-2LH /
  NB-4L / NB-5L / NB-6L / NB-8L / NB-9L / NB-10L / NB-11L
  104 cái
  Bộ sạc pin cho máy ảnh Canon 52 cái

   

  Tháng 7, Kurnool

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  2 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Pin máy ảnh LP-E6 / LP-E6N / LP-E8 /
  LP-E17 / NB-4L / NB-5L / NB-6L
  53 cái
  Vành ống kính / Nắp ống kính 55 cái
  Bộ sạc pin máy ảnh 2 cái

   

  Tháng 8, Ranchi

  Cơ quan chức năng đã thực hiện truy quét. Kết quả như sau.

  Số người bị bắt​​​​​​
   

  2 người

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực Canon Toner Cartridge NPG-28 / NPG-57 / NPG-59 14 ống
  Mực nước GI-790 21 chai
  Hộp chứa ống mực 328 5 cái

  Tháng 8, Bangalore

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  3 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Mực NPG-52 giả 5 ống
  Đầu in CA92 giả 2 cái
  Ống mực bột 303 / 328 / 045 giả 3 ống

   

  Tháng 08, Bhopal

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  1 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Mực bột NPG-28 / NPG-51 / NPG-59 giả 6 ống

   

  Tháng 8, Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  2 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng

  Ống mực Toner Cartridge 303 / 328 / 912

  16 ống
  Ống mực được đổ đầy 22 ống
  Hộp chứa ống mực bột 128 cái
  Tem 3 chiều / Túi khí 142 cái
  Nhãn ghi giá bản lẻ / Nhãn ghi model sản phẩm 935 cái
     
  Máy móc để sản xuất hàng nhái Số lượng
  Máy đóng gói / Máy ép nhựa / Súng bắn keo 3 cái

   

  Tháng 9, Chennai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  2 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột FX3 / FX9 / 303 / 328 / 925 23 ống

   

  Tháng 9, Delhi

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  1 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng

  Ống mực bột EP 25 / EP 26 / 303 /
  328 / 912 / 925, v.v.

  29 ống
   
  Thùng chứa ống mực 194 thùng
  Nhãn ghi giá bản lẻ / Nhãn ghi model 1578 cái
     
  Máy móc để sản xuất hàng nhái Số lượng
  Máy dập nổi / Máy bơm khí 3 cái

   

  Tháng 9, Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  1 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng

  Thùng chứa ống mực

  500 thùng
  Tem 3 chiều 1500 cái
  Nhãn ghi giá bản lẻ / Nhãn ghi số model 5350 cái
  Túi khí 100 cái
     
  Máy móc để sản xuất hàng nhái Số lượng
  Màn hình / Máy in / Bàn phím 3 cái

   

  Tháng 10, Coimbatore

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  2 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Mực bột NPG-28 / NPG-39 2 ống
  Ống mực rỗng 3 cái

   

  Tháng 10, Erode

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  1 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Mực bột NPG-28 / NPG-59 3 cái
  Ống mực bột FX3 1 ống

   

  Tháng 10, Delhi

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  1 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Nhãn ghi giá bán lẻ cho ống mực bột 1704 cái

   

  Tháng 10, Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  1 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột 328 / 416 / 912 5 ống
  Thùng chứa ống mực 110 cái
  Tem 3 chiều 176 cái
  Nhãn ghi giá bán lẻ 268 cái
  Nhãn ghi số model 670 cái
  Túi khí 480 cái
     
  Máy móc để sản xuất hàng nhái Số lượng
  Máy đóng gói / Súng bắn keo /
  Máy gia nhiệt / Máy bơm khí
  5 cái

   

  Tháng 11, Delhi

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  2 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Mực bột NPG-51 / NPG-56 21 ống
  Thùng chứa ống mực 38 thùng
  Nhãn ghi giá bản lẻ / Nhãn ghi model 1035 cái

   

  Tháng 11, Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  5 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Thùng chứa ống mực 51250 thùng
  Thùng chứa ống mực 4650 thùng
  Nhãn ghi số model 28000 cái
  Túi khí / Vật liệu đóng gói 6837 cái
  Hướng dẫn dành cho người dùng 8000 cái

   

  Tháng 12, Chennai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  1 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Ống mực 303 / 316 / 319 / 326 /
  328 / 337 / 416 / 925 / FX-3
  18 ống
  Thùng chứa ống mực 133 thùng
  Nhãn ghi giá bán lẻ 45 cái

   

  Tháng 12, Delhi

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  1 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Sticker ghi mã model ống mực 4640 cái

   

  Tháng 12, Lucknow

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  2 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột NPG-1 / NPG-28 / NPG-51 6 ống
  Hộp mực GI-790 5 cái

   

  Tháng 12, Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
   

  3 người

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Hộp mực GI-790 7741 cái
  Thùng đóng gói hộp mực 1825 thùng
  Tem 3 chiều 3240 cái
  Nhãn dán 7793 cái
     
  Máy móc để sản xuất hàng nhái Số lượng
  Máy đóng gói / Máy đóng gói chân không 2 cái
  Thùng thép không gỉ 4 cái
  Can màu xanh - dung tích 20 lít 22 cái

   

  2018

  Tháng 1, Mumbai (Fort)

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Mực bột (Toner) NPG-26 / NPG-28 / NPG-32 / NPG -51 /
  NPG-56 / NPG-59

  45 ống

  Hộp mực GI-790

  10 hộp

   

  Tháng 3, Kolkata

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột 912 / 337, v.v.

  159 ống

  Vật liệu đóng gói cho ống mực bột

  75 cái

  Túi khí cho hộp chứa ống mực

  42 cái

  Nhãn dán ống mực bột

  510 cái

  Bột của ống mực bột (1 kg / gói)

  2 gói

  Hộp mực GI-790

  182 hộp

  Vật liệu đóng gói hộp mực

  175 cái

     
  Máy móc sản xuất hàng giả Số lượng

  Máy đóng gói / súng bắn keo / Máy thổi khí /
  Máy nung nhiệt / Phễu

  5 cái

   

  Tháng 4, Kolkata

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  5 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Pin máy ảnh LP-E6 / LP-E8 / LP-E12

  61 cái

  Bộ sạc pin CB-2LZ / LC-E5 /
  LC-E6 / LC-E6E / LC-E10E / LC-E17

  90 cái

   

  Tháng 4, Chennai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  2 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Pin máy ảnh LP-E5 / LP-E6 2 cái
  Bộ sạc pin LC-E5 / LC-E6 3 cái

   

  Tháng 5, Kolkata

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột 303 / 337, v.v. 383 ống
  Vật liệu đóng gói cho ống mực bột 216 ống
  Túi khí cho hộp chứa ống mực 52 cái
  Nhãn dán ống mực bột 89 ống
  Bột của ống mực bột (1 kg / gói) 3 cái
     
  Máy sản xuất hàng giả Số lượng
  Máy đóng gói / súng bắn keo 3 cái

   

  Tháng 5, Chennai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  2 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Pin máy ảnh NB-2LH / NB-4L / NB-5L /
  NB-6L / NB-8L / NB-9L / NB-10L / NB-11L /
  NB-11LH / LP-E6 / LP-E8 / LP-E10 / LP-E12 /
  LP-E17 / BP-808
  58 cái
  Bộ sạc pin máy ảnh 23 cái

  Tháng 5, Delhi

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  6 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Pin máy ảnh NB-4L / NB-5L / NB-8L /
  LP-E6 / LP-E6N / LP-E8 / LP-E17
  153 cái
  Vật liệu đóng gói pin máy ảnh 103 cái
  Bộ sạc pin máy ảnh 207 cái
  Kính lọc / Điều khiển từ xa 18 cái

   

  Tháng 5, Mumbai (Fort)

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  2 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột FX 9 25 ống

   

  Tháng 6, Chennai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột 925 / 308 / 326, v.v. 26 ống
  Vật liệu đóng gói cho ống mực bột 142 cái
  Túi khí cho hộp chứa ống mực 88 túi
  Nhãn dán ống mực bột 188 cái
  Hộp mực GI-790 27 hộp
     
  Máy sản xuất hàng giả Số lượng
  Súng thổi hơi nóng / Máy đóng gói / Máy bơm khí 4 cái

   

  Tháng 6, Kolkata

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột 912 / 328, v.v. 352 ống
  Vật liệu đóng gói cho ống mực bột 212 cái
  Túi khí cho hộp chứa ống mực 111 cái
  Nhãn dán ống mực bột 427 cái
  Bột của ống mực bột (1 kg / gói) 4 cái
     
  Máy sản xuất hàng giả Số lượng
  Máy bắn keo / Máy nung nhiệt / Máy thổi khí /
  Máy in
  4 cái

   

  Tháng 7, Mumbai (Fort)

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  2 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột 303 / FX 3 / FX 9, v.v. 24 ống
     
  Máy sản xuất hàng giả Số lượng
  Máy thổi khí 1 cái

   

  Tháng 7, Mumbai (Fort)

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  2 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Mực bột NPG-28 / NPG-51 / NPG-52 / NPG-53
  / NPG-59
  52 ống
  Vật liệu đóng gói cho ống mực bột 132 cái
  Hộp mực GI-790 196 hộp
  Ống mực bột 331 / 912 / 925 / U 13 ống
  Tem 3 chiều cho ống mực bột, nhãn dán 1571 cái

   

  Tháng 7, Allahabad

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  2 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Pin máy ảnh NB-4L / NB-8L / NB-10L /
  LP-E6 / LP-E8 / LP-E12
  21 ống
  Bộ sạc pin máy ảnh 7 cái

   

  Tháng 7, Kolkata

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột 303 / 328 / 337, v.v. 264 ống
  Vật liệu đóng gói cho ống mực bột 37 cái
  Túi khí cho hộp chứa ống mực 52 ống
  Nhãn dán ống mực bột 433 cái
  Bột của ống mực bột (1 kg / gói) 2 cái
  Hộp mực GI-790 81 hộp
     
  Máy sản xuất hàng giả Số lượng
  Máy bắn keo / Máy nung nhiệt / Máy thổi khí /
  Máy in
  4 cái

   

  Tháng 7, Siliguri

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  3 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Mực bột NPG-28 / NPG-51 / NPG-59 10 ống

   

  Tháng 9, Delhi

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  2 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Mực bột NPG-25 / NPG-28 13 ống
  Ống mực bột 303 / 328 / FX-9 6 ống

   

  Tháng 9, Kolkata

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  3 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Pin máy ảnh NB-2LH / NB-4L / NB-5L /
  NB-6L / NB-8L / NB-11L / LP-E6 / LP-E12 /
  BP-827
  31 ống
  Bộ sạc pin máy ảnh LC-E6E / LC-E8 /
  LC-E10 / LC-E10E / CB-2LC / CB-2LX
  32 cái
  Bộ điều khiển từ xa RC-5 / RC-6 cho máy ảnh 7 cái
  Vành ống kính 7 cái

   

  Tháng 10, Mumbai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  3 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Hộp mực GI-790 574 hộp
     
  Máy sản xuất hàng giả Số lượng
  Máy đóng gói chân không 1 cái

   

  Tháng 10, Imphal

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  3 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột 303 / 308 / 328 / 337 / FX-9 /
  912 / 925 / EP-25
  48 ống

   

  Tháng 10, Secunderabad

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  2 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực 303 26 ống

   

  Tháng 11, Guwahati

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  5 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Pin máy ảnh NB-1LH / NB-2LH / NB-4L
  / NB-5L / NB-6L / NB-7L / NB-8L / NB-10L / NB-11L /
  LP-E6 / LP-E8 / LP-E10 / LP-E12 / LP-E17 /
  BP-110 / BP-511A
  133 cái
  Bộ sạc pin máy ảnh LC-E8 / LC-E10 /
  CB-2LV
  116 cái

   

  Tháng 12, Chennai

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Pin máy ảnh NB-6L / LP-E8 2 cái
  Bộ sạc pin máy ảnh LC-E8 / LC-E10 /
  CB-2LV / CA-570 / BP-827
  9 cái

   

  Tháng 12, Agra

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  1 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Mực bột NPG-28 / NPG-51 / NPG-59 33 ống

   

  Tháng 12, New Delhi

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  2 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột 326 / 331 / 337 / 925 / FX-9 13 ống
  Vật liệu đóng gói cho ống mực bột 2 cái
  Nhãn dán ống mực bột 484 cái
  Mực bột NPG-59 1 ống
  Hộp mực GI-790 7 hộp

   

  Tháng 12, Vijayawada

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt

  2 người
  ​​​​​

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột 303 / FX-9 20 ống
  Pin máy ảnh NB-4L / LP-E10 8 cái

   

  2017

  Tháng 5, Delhi

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Canon toner 13 cái

  Tháng 6, Ahmedabad

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Canon toner cartridge 3 cái
  Canon toner 34 cái
  hộp đựng hộp mực giả 30 cái
  Tem 3 chiều 155 cái

  2016

  Tháng 1, Mumbai

  71 hộp mực giả Canon đã bị thu hồi bởi cảnh sát trong một chiến dịch truy quét hàng giả.

  Tháng 4, Kolkata

  52 hộp mực giả 1144 vỏ hộp mực giả và 335 nhãn dán mực đã được thu giữ bởi cảnh sát trong 1 chiến dịch truy quét hàng giả.

  Tháng 6, Delhi

  39 hộp mực giả Canon và 26 vỏ hộp mực giả được thu giữ bởi cảnh sát trong 1 chiến dịch truy quét hàng giả.

  Tháng 8, Mumbai

  33 hộp mực giả, 55 hộp đựng hộp mực giả cùng 530 nhãn dán và tem giả nhãn hiệu Canon bị cảnh sát thu giữ trong một đợt truy kích hàng giả.

  Tháng 8, Pune

  24 hộp mực giả, 62 hộp đựng hộp mực giả và 20 nhãn dán giả nhãn hiệu Canon bị cảnh sát thu giữ trong một đợt truy kích hàng giả.

  Tháng 10, Mumbai

  21 hộp mực giả, 10 hộp mực rỗng, 95 hộp đựng hộp mực giả, 100 nhãn dán, hướng dẫn sử dụng và tem nhãn hiệu Canon giả bị cảnh sát thu giữ trong một đợt truy kích hàng giả.

  Tháng 12, Mumbai

  21 hộp mực giả, 150 hộp đựng hộp mực giả, 485 nhãn dán, hướng dẫn sử dụng và tem nhãn hiệu Canon giả bị cảnh sát thu giữ trong một đợt truy kích hàng giả.

  Tháng 12, Kolkata

  10 hộp mực giả nhãn hiệu Canon bị cảnh sát thu giữ trong một đợt truy kích hàng giả.

  Tháng 12, Chennai

  43 hộp mực giả, 289 hộp đựng hộp mực giả nhãn hiệu Canon bị cảnh sát thu giữ trong một đợt truy kích hàng giả.

  2015

  Tháng 1, New Delhi

  47 hộp mực toner Canon giả đã bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc khám xét bất ngờ.

  Tháng 3, Kolkata

  20 hộp mực toner Canon giả, 315 vỏ hộp đóng gói hộp mực toner Canon giả, 260 hộp mực Canon rỗng và 21 vỏ hộp đóng gói hộp mực Canon giả đã bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc khám xét bất ngờ.

  Tháng 04, Mumbai

  45 hộp mực giả và 275 hộp giấy giả, 130 nhãn nhãn ảnh nổi giả và 4,910 nhãn sản phẩm giả mạo đã bị tịch thu trong chiến dịch chống hàng giả.

  Tháng 06, Chennai

  48 hộp mực giả, 7 hộp chứa mực giả, 15 vỏ mực giả, 214 hộp giấy mực giả, 4 kiện mực giả, 2,445 nhãn sản phẩm giả đã bị bắt giữ bởi cảnh sát

  Tháng 06, Bangalore

  30 hộp mực giả, 120 hộp mực rỗng giả, 145 hộp giấy mực giả và 1,179 nhãn sản phẩm giả đã bị tịch thu trong cuộc truy quét hàng giả.

  Tháng 8, Chennai

  50 cartridge Canon giả, 32 hộp mực Canon giả, 112 hộp giấy đóng gói cartridge giả, 229 nhãn giả và 404 nắp nhựa cho hộp mực Canon giả đã bị bắt bởi cảnh sát.

  Tháng 8, Pune

  95 hộp mực Canon giả, 15 cartridge Canon giả và 388 hộp giấy đóng gói cartridge giả cho hộp mực Canon đã bị bắt bởi cảnh sát.

  Tháng 9, Mumbai

  35 hộp mực Canon giả, 282 hộp giấy giả và 295 nhãn giả đã bị bắt bởi cảnh sát.

  Tháng 10, Mumbai

  51 hộp mực Canon giả và 10 hộp giấy giả cho mực Canon đã bị bắt bởi cảnh sát.

  Tháng 10, Kolkata

  35 hộp mực Canon giả, 50 hộp mực rỗng, 1,245 hộp giấy giả cho mực Canon và 1,100 nhãn giả cho hộp mực Canon đã bị bắt bởi cảnh sát.

  Tháng 10, Bangalore

  43 hộp mực Canon giả, 40 hộp mực nạp, 260 hộp giấy cho mực Canon và 600 nhãn mực giả đã bị cảnh sát bắt.

  Tháng 11, Kolkata

  89 cartridge mực giả Canon, 1 hộp mực giả, 700 hộp giấy giả cho mực Canon và 200 nhãn cartridge giả đã bị cảnh sát bắt.

  2014

  Tháng 1, New Delhi

  75 cartridge mực đã được đổ đầy, 85 thùng chứa cartridge mực và 419 nhãn sản phẩm giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét

  Tháng 2, Mumbai

  76 hộp mực, 126 thùng chứa các hộp mực và 367 thùng chứa cartridge mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét

  Tháng 2, Chennai

  29 vỉ pin, 1 bộ sạc, 50 nắp che ống kính và 7 túi đựng máy ảnh giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả trên thị trường

  Tháng 4, Chennai

  70 cartridge mực, 33 cartridge mực khô, 402 thùng đựng cartridge mực và 480 nhãn sản phẩm giả mang nhãn hiệu Canon đã bị thu giữ trong một chiến dịch truy quét của cảnh sát

  Tháng 5, New Delhi

  24 cartridge mực giả, 121 thùng chứa các hộp cartridge mực giả, 410 miếng dán ảnh nổi ba chiều và 1.016 tem sản phẩm giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét

  Tháng 5, Kolkata

  2.210 thùng chứa đầy các cartridge mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét

  Tháng 6, Visakhapatnam

  53 pin Canon giả đã bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc truy quét hàng giả trên thị trường.

  Tháng 6, Mumbai

  23 hộp mực toner Canon giả, 20 vỏ hộp đóng gói hộp mực toner Canon giả, 1900 nhãn sản phẩm Canon giả và 26 miếng nhãn dán 3 chiều (hologram) giả đã bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc khám xét bất ngờ.

  Tháng 7, Ahmedabad

  21 cartridge mực và 12 hộp mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị thu giữ trong một chiến dịch truy quét của cảnh sát

  Tháng 7, Hyderabad

  625 thùng chứa cartridge mực, 15 cartridge mực đã được đổ đầy, 480 nhãn sản phẩm mang tên Canon và 12.960 tem dán chống hàng giảnổi hàng giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét.

  Tháng 7, Bangalore

  148 cartridge mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị thu giữ trong một chiến dịch truy quét của cảnh sát

  Tháng 7, Hyderabad

  7 gói pin và 4 bộ sạc giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả trên thị trường

  Tháng 7, New Delhi

  29 cartridge mực, 18 ống mực, 144 thùng nguyên liệu đóng gói và 3.742 tem nhán dãn sản phẩm giả mang nhãn hiệu Canon đã bị thu giữ trong một chiến dịch truy quét của cảnh sát.

  Tháng 8, Kolkata

  3.600 thùng cartridge mực in giả mang nhãn hiệu Canon và 4 thùng bột mực in Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả

  Tháng 8, Ahmedabad

  36 cartridge mực giả mang nhãn hiệu Canon và 5 hộp mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét

  Tháng 8, Mumbai

  18 hộp cartridge mực in, 34 cartridge mực đã được đổ đầy, 184 thùng đựng cartridge mực, 3.168 miếng dán ảnh nổi giả mạo Canon cùng 223 nhãn sản phẩm mang tên Canon giả đã bị thu giữ trong một chiến dịch truy quét của cảnh sát.

  Tháng 9, New Delhi

  2 cartridge mực in, 50 hộp catridge mực in giả mang nhãn hiệu Canon cùng 25 cartridge mực in giả mang nhãn hiệu Canon đã hết và 75 thùng nhãn sản phẩm Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả

  Tháng 10, New Delhi

  62 hộp mực in Canon giả bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét

  Tháng 10, Mumbai

  Cảnh sát đã thu giữ 13 hộp mực Canon, 80 thùng đựng cartridge mực in Canon, 65 hộp cartridge mực in vừa được đổ mực giả, 30 miến dán ảnh nối giả mạo và 320 nhãn sản phẩm trong một chiến dịch truy quét hàng giả

  Tháng 11, New Delhi

  18 hộp mực in Canon giả bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét.

  Tháng 11, Kolkata

  2.025 hộp mực in Canon giả bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét.

  Tháng 11, Kolkata

  13 bộ pin, 1 thiết bị sạc và 1 điều khiển từ xa giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét

  2013

  Tháng 4, New Delhi

  214 cartridge mực và 661 túi bột mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét

  Tháng 10, Bangalore

  154 vỉ pin và 70 bộ sạc pin giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét

  Tháng 11, Mumbai

  184 cartridge mực, 195 thùng chứa cartridge mực, 370 nhãn sản phẩm giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét

  Tháng 12, Mumbai

  22 cartridge mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét

  Tháng 12, Mumbai

  42 cartridge mực, 13 ống mực giả, 30 thùng chứa cartridge mực, 200 nhãn dính ảnh ba chiều, 275 nhãn sản phẩm giả và 42 cuốn sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm giả mang nhãn hiệu Canon đã bị thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả của cảnh sát

  2012

  Tháng 7, Jodhpur

  31 vỉ pin dùng cho máy ảnh số, 32 sạc pin và 4 loa che nắng ống kính giả mang mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét

  Tháng 9, Kolkata

  3.595 thùng chứa cartridge mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả

  Tháng 10, New Delhi

  184 và 45 là số lượng cartridge mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong hai chiến dịch truy quét liên tiếp.