Đặc điểm kỹ thuật

Góc Ngắm (Chéo) 63°30′
Góc Ngắm (Ngang) 54°30′
Góc Ngắm (Dọc) 37°50′
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) 0.15/0.49
Kết cấu (thấu kính, nhóm) 6-7
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) 60.9 x 23.7
Xích Độ o
Hệ Thống Truyền Động Môtơ Bước - Hệ Bánh Răng
Kích Thước Kính Lọc (mm) 43
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) 0.21
Khẩu Độ Tối Thiểu 22
Số Lá Khẩu 7
Chống Bụi và Chống Ẩm Không được hỗ trợ
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) 105
Accessories (Lens Cap) E-43
Accessories (Lens Hood) EW-43
Accessories (Lens Bag) LP811