A4 Trắng đen Mới
imageCLASS MF426dw
 • In, Sao chụp, Quét, Fax
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 38ppm
 • Công suất in khuyến nghị hàng tháng: 750 - 4.000 trang
A4 Trắng đen Mới
imageCLASS MF525x
 • In, Sao chép, Quét, Fax
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 43ppm
 • Công suất in khuyến nghị hàng tháng: 2,000 - 7,500 trang

VND 32,000,000

A4 Màu
imageCLASS MF631Cn
 • In, Quét, Sao chụp
 • Tốc độ in (A4): lên tới 18ppm (Đen trắng/Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 9,600 (tương đương) x 600dpi

VND 15,680,000

A4 Màu
imageCLASS MF735Cx
 • In, Sao chụp, Quét và Fax
 • Tốc độ in (A4): lên tới 27ppm (Đen trắng/Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 9,600 (tương đương) x 600dpi

VND 28,440,000

A4 Màu
imageCLASS MF633Cdw
 • In, Quét, Sao chụp
 • Tốc độ in (A4): lên tới 18ppm (Đen trắng/Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 9,600 (tương đương) x 600dpi

VND 17,500,000

A4 Màu
imageCLASS MF635Cx
 • In, Sao chụp, Quét và Fax
 • Tốc độ in (A4): lên tới 18ppm (Đen trắng/Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 9,600 (tương đương) x 600dpi

VND 18,890,000

A4 Trắng đen
imageCLASS MF237w
 • Tốc độ (A4): lên tới 23ppm
 • FPOT (A4): 6.0 giây
 • Độ phân giải bản in: Lên đến 1200 x 1200dpi (tương đương)

VND 9,800,000

A4 Trắng đen
imageCLASS MF235
 • Tốc độ in (A4): Lên đến 23ppm
 • FPOT (A4): 6.0 giây
 • Độ phân giải bản in: Lên đến 1200 x 1200dpi (tương đương)

VND 7,500,000

A4 Trắng đen
imageCLASS MF244dw
 • Tốc độ (A4): lên tới 27ppm
 • FPOT (A4): 6.0 giây
 • Độ phân giải bản in: Lên đến 1200 x 1200dpi (tương đương)

VND 10,300,000

A4 Trắng đen
imageCLASS MF232w
 • Tốc độ in (A4): Lên đến 23ppm
 • FPOT (A4): 6.0 giây
 • Độ phân giải bản in: Lên đến 1200 x 1200dpi (tương đương)

VND 7,200,000

A4 Trắng đen
imageCLASS MF246dn
 • Tốc độ (A4): lên tới 27ppm
 • FPOT (A4): 6.0 giây
 • Độ phân giải bản in: Lên đến 1200 x 1200dpi (tương đương)

VND 13,000,000

A4 Trắng đen
imageCLASS MF241d
 • Tốc độ (A4): lên tới 27ppm
 • FPOT (A4): 6.0 giây
 • Độ phân giải bản in: Lên đến 1200 x 1200dpi (tương đương)

VND 5,800,000

A4 Trắng đen
imageCLASS MF249dw
 • Tốc độ (A4): lên tới 27ppm
 • FPOT (A4): 6.0 giây
 • Độ phân giải bản in: Lên đến 1200 x 1200dpi (tương đương)

VND 16,000,000

A4 Trắng đen
imageCLASS MF416dw
 • Tốc độ in (A4): có thể lên tới 33ppm
 • FPOT (A4): 6.3 giây hay ít hơn
 • Dung lượng giấy tối đa: lên đến 800 tờ

VND 24,000,000

imageCLASS MF810Cdn
 • In, quét, sao chụp, fax, tích hợp mạng LAN
 • Tốc độ in (A4: Đơn sắc / Màu): lên đến 25ppm
 • Lượng giấy chứa tối đa: 1,200 tờ

VND 49,780,000

imageCLASS MF217w
 • Đội phân giải in 1.200 x 1.200dpi (tương đương)
 • Được tích hợp phần mềm In di động và quét di động của Canon. Hỗ trợ Airprint™ và Mopria™
 • Kết nối mạng LAN không dây, Wi-Fi 802.11 b/g/n với chế độ phím nhấn WPS

VND 8,500,000

A4 Trắng đen
imageCLASS MF3010
 • Tốc độ in (cỡ A4): lên tới 18 ppm
 • FPOT (A4): 7,8 giây
 • In, quét, copy

VND 4,200,000