Chuyên gia
EOS-1D C
  • Quay phim 4k
  • Độ phân giải 1080p ở tốc độ 50/60 hình/giây; Canon Log Gamma
  • Đầu ra HDMI không nén với tốc độ Full HD 8bit 4.2.2

VND 210,000,000