FAX-L170
  • Bao gồm bộ ống nghe cầm tay
  • Tốc độ in (A4): lên tới 8 trang/phút
  • Thời gian in bản đầu tiên (A4): 7,8 giây

VND 8,580,000

JX-210P
  • Máy fax, máy in và máy photocopy kim phun
  • Tốc độ fax: 6 giây/trang
  • Tốc độ in: 5,5 ảnh/phút

VND 2,750,000

FAX-L3000
  • Máy fax, máy in và máy photocopy laser
  • Tốc độ copy: 14 trang/phút
  • Tốc độ fax: 3 giây/trang

VND 53,140,000