LiDE 220
 • Máy quét mặt kính phẳng
 • Độ phân giải quét: 4800 x 4800 dpi
 • Tốc độ quét (khổ A4, độ phân giải 300dpi): xấp xỉ 10 giây

VND 2,640,000

LiDE 120
 • Máy quét mặt kính phẳng
 • Độ phân giải quét: 2400 x 4800 dpi
 • Tốc độ quét (khổ A4, độ phân giải 300dpi): xấp xỉ 16 giây

VND 1,590,000

LiDE 210
 • Máy quét Flatbed
 • Tốc độ quét (A4, 300 dpi): 10 sec.
 • Độ phân giải quét: 4800 x 4800 dpi
LiDE 110
 • Máy quét Flatbed
 • Độ phân giải quét: 2400 x 4800 dpi
 • Tốc độ quét (A4, 300 dpi): 16 sec.

VND 1,590,000