Canon trở thành một trong những thành viên sáng lập của hội sở hữu trí tuệ nhằm đẩy lùi sự lây lan của COVID-19.

  Tokyo, ngày 01 tháng 05, 2020 - Hôm nay, Tập đoàn Canon thông báo rằng nhằm sớm chấm dứt sự lây lan của chủng coronavirus mới (COVID-19), tập đoàn đã gia nhập “Tuyên Ngôn Phòng Chống Dịch Bệnh” với tư cách thành viên sáng lập. Theo Tuyên Ngôn này, Canon cam kết không áp dụng các quyền sở hữu trí tuệ đối với việc phát triển, sản xuất và các hoạt động khác có mục đích ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

  Nhằm chặn đứng sự lây lan của COVID-19, nhu cầu cấp thiết hiện nay là các doanh nghiệp, chính phủ và giới học thuật vượt qua được những rào cản hiện có, cùng hợp lực và bỏ qua tư duy truyền thống, để đẩy nhanh việc phát triển, sản xuất trong các lĩnh vực như thuốc trị liệu, vắc-xin, thiết bị y tế và các sản phẩm kiểm soát lây nhiễm.
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​Các tổ chức ký vào Tuyên Ngôn Phòng Chống Dịch Bệnh COVID-19 cam kết họ sẽ không áp dụng bằng sáng chế, các mô hình ứng dụng, thiết kế hay bản quyền trong thời gian khủng hoảng này đối với bất cứ hoạt động nào có mục đích ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, bao gồm chẩn đoán, phòng ngừa, kiểm soát, và điều trị.
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​Bằng cách bỏ qua nhu cầu phân tích các quyền sở hữu trí tuệ phức tạp và mất thời gian của các bên tham gia ký Tuyên Ngôn cũng như các buổi thương lượng về quyền sở hữu trí tuệ, Tuyên Ngôn này mở đường cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất những công cụ hiệu quả nhất nhằm đẩy lùi sự lây lan của COVID-19.
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​Rất nhiều tổ chức sở hữu nhiều bằng sáng chế và các tổ chức của ngành đã tham gia Tuyên Ngôn này nhằm đáp lại lời mời gọi của Giáo sư Fumihiko Matsuda thuộc Đại học Kyoto và Canon. Các thành viên sáng lập của Tuyên Ngôn hoan nghênh các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ khác tham gia và đóng góp nhiều hơn nữa cho mục đích ngăn chặn COVID-19.
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​Webiste của TUYÊN NGÔN MỞ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NHẰM CHỐNG LẠI COVID-19: https://www.gckyoto.com/covid-2