Ngày 28 tháng 8 năm 2009

  Danh sách liệt kê khả năng tương thích của hệ điều hành Mac OS đối với máy in phun / máy quét

    Ngày 02 tháng 10 năm 2017 (Cập nhật)

  Quý khách có thể kiểm tra hệ điều hành tương thích cho model sản phẩm của mình bằng cách click vào đây.

  1. Chọn danh mục sản phẩm (Ví dụ: "Máy in phun")
  2. Chọn dòng sản phẩm (Ví dụ: "PIXMA")
  3. Chọn model sản phẩm (Ví dụ: PIXMA iP2772)
  4. Chọn loại tài liệu (Click vào mục "Drivers and softwares")
  5. Click nút "Find"
  6. Tìm danh sách hệ điều hành tương thích ở bên trái

  List of Products Có hỗ trợ

  PIXMA TS Series   |   PIXMA G Series   |   PIXMA PRO Series   |   PIXMA iP Series   |   PIXMA iX Series   |   PIXMA E Series   |   PIXMA MG Series   |   PIXMA MP Series   |   PIXMA MX Series   |  MAXIFY Series   |   Scanner

  PIXMA TS Series​​​​​

  Tên ModelMac OS X 10.11
  ​(El Capitan)
  macOS 10.12
  (Sierra)
  macOS 10.13
  (High Sierra)
  PIXMA TS5070Có hỗ trợCó hỗ trợCó hỗ trợ
  PIXMA TS6070
  PIXMA TS8070
  PIXMA TS3170
  PIXMA TS5170
  PIXMA TS6170
  PIXMA TS8170
  PIXMA TS9170
  PIXMA TR8570

  ​PIXMA G Series

  Tên ModelMac OS X 10.11
  ​(El Capitan)
  macOS 10.12
  (Sierra)
  macOS 10.13
  (High Sierra)
  PIXMA G1000Có hỗ trợCó hỗ trợCó hỗ trợ
  PIXMA G2000
  PIXMA G3000
  PIXMA G4000

  PIXMA PRO Series​​​​​​​​​​​​​​

  Tên ModelMac OS X 10.11
  ​(El Capitan)
  macOS 10.12
  (Sierra)
  macOS 10.13
  (High Sierra)
  PIXMA PRO-1Có hỗ trợCó hỗ trợCó hỗ trợ
  PIXMA PRO-10
  PIXMA PRO-100
  PIXMA PRO-500
  PIXMA Pro9000 Mark II
  PIXMA Pro9500 Mark IIKhông hỗ trợ

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PIXMA iP Series​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  Tên ModelMac OS X 10.11
  ​(El Capitan)
  macOS 10.12
  (Sierra)
  macOS 10.13
  (High Sierra)
  PIXMA iP100Có hỗ trợCó hỗ trợCó hỗ trợ
  PIXMA iP110
  PIXMA iP1100
  PIXMA iP1188
  PIXMA iP2770 / PIXMA iP2772
  PIXMA iP2870
  PIXMA iP3680
  PIXMA iP4970
  PIXMA iP7270
  PIXMA iP8770
  PIXMA iP4870Không hỗ trợ
  PIXMA iP1300
  PIXMA iP4760Không hỗ trợ

  PIXMA iX Series​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  Tên ModelMac OS X 10.11
  ​(El Capitan)
  macOS 10.12
  (Sierra)
  macOS 10.13
  (High Sierra)
  PIXMA iX6560Có hỗ trợCó hỗ trợCó hỗ trợ
  PIXMA iX6770
  PIXMA iX6870
  PIXMA iX7000
  PIXMA iX4000Không hỗ trợKhông hỗ trợ
  PIXMA iX5000

  PIXMA E Series​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  Tên ModelMac OS X 10.11
  ​(El Capitan)
  macOS 10.12
  (Sierra)
  macOS 10.13
  (High Sierra)
  PIXMA E400Có hỗ trợCó hỗ trợCó hỗ trợ
  PIXMA E460
  PIXMA E510
  PIXMA E560
  PIXMA E600
  PIXMA E610
  PIXMA E470
  PIXMA E480
  PIXMA E410
  PIXMA E3170
  PIXMA E500Không hỗ trợ

  PIXMA MG Series​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  Tên ModelMac OS X 10.11
  ​(El Capitan)
  macOS 10.12
  (Sierra)
  macOS 10.13
  (High Sierra)
  PIXMA MG2170Có hỗ trợCó hỗ trợCó hỗ trợ
  PIXMA MG2270
  PIXMA MG2470
  PIXMA MG2570
  PIXMA MG2970
  PIXMA MG3170
  PIXMA MG3270
  PIXMA MG3570
  PIXMA MG4270
  PIXMA MG5170
  PIXMA MG5270
  PIXMA MG5370
  PIXMA MG5470
  PIXMA MG5570
  PIXMA MG5670
  PIXMA MG6270
  PIXMA MG6470
  PIXMA MG6570
  PIXMA MG6670
  PIXMA MG7170
  PIXMA MG7170
  PIXMA MG7700
  PIXMA MG8270
  PIXMA MG4170Không hỗ trợKhông hỗ trợ
  PIXMA MG6170
  PIXMA MG6370
  PIXMA MG8170
  PIXMA MG6770

  ​​​​​​​​​​​​​​PIXMA MP Series​​​​​​​​​​​​​​

  Tên ModelMac OS X 10.11
  ​(El Capitan)
  macOS 10.12
  (Sierra)
  macOS 10.13
  (High Sierra)
  PIXMA MP237Có hỗ trợCó hỗ trợCó hỗ trợ
  PIXMA MP287
  PIXMA MP258Không hỗ trợ
  PIXMA MP276
  PIXMA MP496
  PIXMA MP497
  PIXMA MP558Không hỗ trợ
  PIXMA MP568
  PIXMA MP648
  PIXMA MP198Không hỗ trợ
  PIXMA MP486
  PIXMA MP996

  ​​​​​​​​​​​​​​​PIXMA MX Series​​​​​​​​​​​​

  Tên ModelMac OS X 10.11
  ​(El Capitan)
  macOS 10.12
  (Sierra)
  macOS 10.13
  (High Sierra)
  PIXMA MX377Có hỗ trợCó hỗ trợCó hỗ trợ
  PIXMA MX397
  PIXMA MX437
  PIXMA MX457
  PIXMA MX477
  PIXMA MX517
  PIXMA MX527
  PIXMA MX537
  PIXMA MX727
  PIXMA MX927
  PIXMA MX366Không hỗ trợ
  PIXMA MX416
  PIXMA MX426
  PIXMA MX328Không hỗ trợ
  PIXMA MX347
  PIXMA MX357
  PIXMA MX7600
  PIXMA MX876
  PIXMA MX886
  PIXMA MX897
  PIXMA MX338Không hỗ trợ
  PIXMA MX868

  ​​​​​​​MAXIFY Series​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  Tên ModelMac OS X 10.11
  ​(El Capitan)
  macOS 10.12
  (Sierra)
  macOS 10.13
  (High Sierra)
  MAXIFY iB4070Có hỗ trợCó hỗ trợCó hỗ trợ
  MAXIFY iB4170
  MAXIFY MB5070
  MAXIFY MB5370
  MAXIFY MB5170
  MAXIFY MB5470

  ​​​​​​​​Scanner​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  Tên ModelMac OS X 10.11
  ​(El Capitan)
  macOS 10.12
  (Sierra)
  macOS 10.13
  (High Sierra)
  Canoscan 5600FCó hỗ trợCó hỗ trợCó hỗ trợ
  Canoscan 9000F
  Canoscan 9000F MarkII
  Canoscan LiDE 110
  Canoscan LiDE 120
  Canoscan LiDE 210
  Canoscan LiDE 220
  Canoscan LiDE 700F
  Canoscan 8800FKhông hỗ trợKhông hỗ trợKhông hỗ trợ
  Canoscan LiDE 100
  Canoscan LiDE 200