Ngày 31 tháng 7 năm 2015

  Về vấn đề in hoặc đăng ký trong Google Cloud Print™

  Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Canon.

  Chúng tôi đã xác định hiện tượng máy in phun Canon (có hỗ trợ Google Cloud Print™) không thể in / đăng ký trong Google Cloud Print™. Hiện tượng này là do có thay đổi trong phương pháp xác thực server của Google.

  Hiện tượng:
  Máy in phun Canon (có hỗ trợ Google Cloud Print™) không thể in/đăng ký trong Google Cloud Print™.

  Các sản phẩm bị ảnh hưởng:
  PIXMA MG4270
  PIXMA MG5470
  PIXMA MG6270
  PIXMA MG6370
  PIXMA MG8270
  PIXMA MX527
  PIXMA MX727
  PIXMA MX897
  PIXMA MX927

  Hỗ trợ:
  Khách hàng cần cập nhật firmware mới nhất cho các máy in sau đây.

  Tên Model

  Hỗ trợ

  MX527

  Quý khách vui lòng click vào mục cập nhật firmware trên máy in và thực hiện theo hướng dẫn.

  MX727

  MX927

  MG6370

  Quý khách vui lòng download & cập nhật firmware mới nhất từ trang hỗ trợ của Canon:

  Đối với các máy in sau đây, không thể nâng cấp firmware do khả năng của máy in.

  Tên Model

  Hỗ trợ

  MX897

  Quý khách vui lòng kết nối máy in với Internet bằng máy tính để có thể sử dụng Google Cloud Print™ như thường lệ.


  Vui lòng truy cập vào đây để biết hướng dẫn kết nối máy in với Google Cloud Print™ bằng phương pháp ‘Connect your classic printer’.

  MG4270

  MG5470

  MG6270

  MG8270


  Quý khách hàng vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ gần nhất nếu có bất cứ thắc mắc nào.