Ngày 29 tháng 1 năm 2021 (Cập nhật)

  Danh sách liệt kê khả năng tương thích của hệ điều hành Mac OS X đối với máy in phun / máy quét

   

  Quý khách có thể kiểm tra hệ điều hành tương thích cho model sản phẩm của mình bằng cách click vào đây.

  1. Tìm mẫu máy (vd: “PIXMA iP2772)
  2. Lựa chọn “Bộ cài đặt, Phần mềm & Firmware”
  3. Lựa chọn Hệ điều hành và “Bộ cài đặt” trong phần lựa chọn “Hệ điều hành tương thích” và “Thể loại”
  4. Bấm vào nút “Tìm kiếm”
  5. Tải và cài đặt bộ cài máy
  6. Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng click vào đây

  Danh sách các sản phẩm được hỗ trợ
  PIXMA TR Series  |  PIXMA TS Series   |   PIXMA G Series   |  PIXMA GM Series  |   PRO Series   |   PIXMA iP Series   |   PIXMA iX Series   |   PIXMA E Series   |   PIXMA MG Series   |   PIXMA MP Series   |   PIXMA MX Series   |  MAXIFY Series   |   WG Series  |  Máy quét

   

  Tên Model macOS 10.14 (Mojave) macOS 10.15 (Catalina) macOS 11 (Big Sur)
  PIXMA TR Series
  PIXMA TR8570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR4570S AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR9570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR150 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS Series
  PIXMA ​​​TS5070 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA TS6070 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA TS8070 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA TS3170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS5170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS8170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS9170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS8270 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS207 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS307 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS9570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS3370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS5370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS6370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS8370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS3470 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G Series
  PIXMA G1000 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA G2000 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA G3000 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA G4000 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA G4010 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G5070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G6070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G7070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G1020 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G2020 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G2060 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G3020 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G3060 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G1010 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA G2010 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA G3010 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA GM Series
  PIXMA GM2070 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA GM4070 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PRO Series
  PIXMA PRO-200 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA PRO-300 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA PRO-1 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA PRO-10 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA PRO-100 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  imagePROGRAF PRO-500 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA iP Series
  PIXMA iP110 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA iP1188 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA iP2700/2772 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA iP7270 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA iP2870 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA iP100 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ
  PIXMA iX Series
  PIXMA iX6770 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  PIXMA iX6870 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA iX6560 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  PIXMA iX7000 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA E Series
  PIXMA E400 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA E510 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA E560 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA E470 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA E410 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA E460 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA E610 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA E480 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA E4270 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA E3170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA E3370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA E3470 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA MG Series
  PIXMA MG3070 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  PIXMA MG2470 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  PIXMA MG2570/2570S Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  PIXMA MG2970 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA MG3570 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA MG3670 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  PIXMA MG4270 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  PIXMA MG5670 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA MG7700 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA MG2270 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ
  PIXMA MG3270 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Không hỗ trợ
  PIXMA MG5470 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ
  PIXMA MG5570 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ
  PIXMA MG6470 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ
  PIXMA MG6670 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ
  PIXMA MG7170 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ
  PIXMA MG7570 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Không hỗ trợ
  PIXMA MP Series
  PIXMA MP237 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA MP287 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  PIXMA MX Series
  PIXMA MX397 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA MX477 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA MX537 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA MX727 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  PIXMA MX927 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  PIXMA MX457 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX527 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  MAXIFY Series
  MAXIFY iB4070 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  MAXIFY MB5170 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  MAXIFY MB5470 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  MAXIFY iB4070 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  MAXIFY MB5070 Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  MAXIFY MB5370 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​(CUPS Driver)
  WG Series
  WG7740 Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  (UFR II Printer Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​(UFR II Printer Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  (UFR II Printer Driver)
  WG7750F Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(UFR II Printer Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(UFR II Printer Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​(UFR II Printer Driver)
  Máy quét
  CanoScan LiDE 300 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  CanoScan LiDE 400 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  CanoScan LiDE 120 Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  CanoScan LiDE 220 Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  CanoScan LiDE 210 Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  CanoScan LiDE 110 Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Không hỗ trợ
  CanoScan 5600F Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Không hỗ trợ
  CanoScan LiDE 700F Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Cài đặt bộ cài máy quét
  ​​​​​​​(ICA Driver)
  Không hỗ trợ

  ​​​

  Lưu ý:  Các ảnh chụp màn hình được chụp trên macOS 10.15, màn hình và layout khác nhau tùy theo phiên bản macOS đã cài đặt. Tuy nhiên, chức năng vẫn giống nhau.

  Bước 1: Phải đảm bảo rằng bạn đã bật máy Canon lên, và đã kết nối vào cùng mạng không dây như thiết bị Mac.

  Bước 2: Click biểu tượng "System Preferences" ​​​​ hoặc chọn từ menu của Apple > System Preferences.

  Bước 3: Click biểu tượng "Printers & Scanners".


  Bước 4: Click biểu tượng “+”.

  Bước 5: Chọn máy in tương thích với AirPrint™ mà bạn muốn thêm và click “Add”.(Trong ví dụ này, chúng tôi chọn E3300)

  Bước 6: Máy in đã chọn sẽ được thêm vào danh sách máy in.            


  Nếu bạn gặp vấn đề kết nối mạng WLAN trên máy in Canon của bạn, vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng trực tuyến có trên website Canon.

  Bước 1: Truy cập website Canon

  Bước 2: Nhập model máy in Canon (Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tìm E3370).

  Bước 3: Click  “Manuals” > “View Online Manual”.   

  Bước 4: Click "Setup" > Nhập model máy in Canon (Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tìm E3370).       

  Bước 5: Làm theo quy trình thiết lập và chọn "macOS" (Quy trình có thể khác nhau tùy vào model sản phẩm).