Ngày 16 tháng 4 năm 2020 (Cập nhật)

  Danh sách liệt kê khả năng tương thích của hệ điều hành Mac OS X đối với máy in phun / máy quét

   

  Quý khách có thể kiểm tra hệ điều hành tương thích cho model sản phẩm của mình bằng cách click vào đây.

  1. Chọn danh mục sản phẩm (Ví dụ: "Máy in phun")
  2. Chọn dòng sản phẩm (Ví dụ: "PIXMA")
  3. Chọn model sản phẩm (Ví dụ: PIXMA iP2772)
  4. Chọn loại tài liệu (Click vào mục "Drivers and softwares")
  5. Click nút "Find"
  6. Tìm danh sách hệ điều hành tương thích ở bên trái
  7. Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng click vào đây

  Danh sách các sản phẩm được hỗ trợ
  PIXMA TR Series  |  PIXMA TS Series   |   PIXMA G Series   |  PIXMA GM Series  |   PRO Series   |   PIXMA iP Series   |   PIXMA iX Series   |   PIXMA E Series   |   PIXMA MG Series   |   PIXMA MP Series   |   PIXMA MX Series   |  MAXIFY Series   |   WG Series  |  Máy quét

   

  Tên Model macOS 10.13
  (High Sierra)
  macOS 10.14
  (Mojave)
  macOS 10.15
  (Catalina)
  PIXMA TR Series
  PIXMA TR8570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR4570S AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR9570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS Series
  PIXMA ​​​TS5070 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA TS6070 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA TS8070 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA TS3170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS5170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS8170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS9170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS207 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS307 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS8270 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS9570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS3370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS5370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS6370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS8370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G Series
  PIXMA G1000 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA G2000 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA G3000 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA G4000 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G4010 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G5070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G6070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G7070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G1010 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA G2010 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA G3010 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA GM Series
  PIXMA GM2070 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA GM4070 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PRO Series
  PIXMA PRO-1 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA PRO-10 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA PRO-100 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  imagePROGRAF PRO-500 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA Pro9000 Mark II Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA Pro9500 Mark II Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA iP Series
  PIXMA iP100 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA iP110 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA iP1188 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA iP2700/2772 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA iP2870 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA iP7270 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA iP8770 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA iP4970 CUPS Driver CUPS Driver Không hỗ trợ
  PIXMA iP1100 CUPS Driver Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA iP3680 CUPS Driver Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA iP4870 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA iP1300 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA iP4760 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA iX Series
  PIXMA iX6560 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA iX6770 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA iX6870 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA iX7000 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA iX4000 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA iX5000 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA E Series
  PIXMA E400 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA E460 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA E510 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA E560 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA E610 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA E470 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA E480 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA E410 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA E3170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA MG Series
  PIXMA MG3070 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG2270 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG2470 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG2570 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG2970 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG3270 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG3570 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG4270 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG5470 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG5570 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG5670 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG6470 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG6670 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG7170 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG7570 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG7700 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MG2170 CUPS Driver Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG3170 CUPS Driver Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG5170 CUPS Driver Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG5270 CUPS Driver Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG5370 CUPS Driver Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG6570 CUPS Driver Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG6270 CUPS Driver Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG8270 CUPS Driver Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG4170 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG6170 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG6370 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG8170 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG6770 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MP Series
  PIXMA MP237 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MP287 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MP258 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MP276 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MP496 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MP497 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MP558 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MP568 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MP648 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MP198 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MP486 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MP996 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX Series
  PIXMA MX397 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MX477 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MX537 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MX727 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MX927 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  PIXMA MX457 CUPS Driver CUPS Driver Không hỗ trợ
  PIXMA MX527 CUPS Driver CUPS Driver Không hỗ trợ
  PIXMA MX517 CUPS Driver Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX377 CUPS Driver Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX437 CUPS Driver Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX366 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX416 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX426 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX328 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX347 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX357 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX7600 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX876 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX886 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX897 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX338 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX868 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  MAXIFY Series
  MAXIFY iB4070 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  MAXIFY iB4170 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  MAXIFY MB5070 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  MAXIFY MB5370 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  MAXIFY MB5170 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  MAXIFY MB5470 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  WG Series
  WG7740 CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  WG7750F CUPS Driver CUPS Driver CUPS Driver
  Máy quét
  CanoScan LiDE 300 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  CanoScan LiDE 400 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  CanoScan LiDE 110 Driver máy scan Driver máy scan Driver máy scan
  CanoScan LiDE 120 Driver máy scan Driver máy scan Driver máy scan
  CanoScan LiDE 210 Driver máy scan Driver máy scan Driver máy scan
  CanoScan LiDE 220 Driver máy scan Driver máy scan Driver máy scan
  CanoScan 5600F Driver máy scan Driver máy scan Không hỗ trợ
  CanoScan LiDE 700F Driver máy scan Driver máy scan Không hỗ trợ
  CanoScan 9000F Driver máy scan Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  CanoScan 9000F Mark II Driver máy scan Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  CanoScan 8800F Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  CanoScan LiDE 100 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  CanoScan LiDE 200 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ

  ​​​

  Lưu ý:  Các ảnh chụp màn hình được chụp trên macOS 10.15, màn hình và layout khác nhau tùy theo phiên bản macOS đã cài đặt. Tuy nhiên, chức năng vẫn giống nhau.

  Bước 1: Phải đảm bảo rằng bạn đã bật máy Canon lên, và đã kết nối vào cùng mạng không dây như thiết bị Mac.

  Bước 2: Click biểu tượng "System Preferences" ​​​​ hoặc chọn từ menu của Apple > System Preferences.

  Bước 3: Click biểu tượng "Printers & Scanners".


  Bước 4: Click biểu tượng “+”.

  Bước 5: Chọn máy in tương thích với AirPrint™ mà bạn muốn thêm và click “Add”.(Trong ví dụ này, chúng tôi chọn E3300)

  Bước 6: Máy in đã chọn sẽ được thêm vào danh sách máy in.            


  Nếu bạn gặp vấn đề kết nối mạng WLAN trên máy in Canon của bạn, vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng trực tuyến có trên website Canon.

  Bước 1: Truy cập website Canon

  Bước 2: Nhập model máy in Canon (Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tìm E3370).

  Bước 3: Click  “Manuals” > “View Online Manual”.   

  Bước 4: Click "Setup" > Nhập model máy in Canon (Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tìm E3370).       

  ​​​​​​​

  Bước 5: Làm theo quy trình thiết lập và chọn "macOS" (Quy trình có thể khác nhau tùy vào model sản phẩm).      

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​