Khách hàng điển hình - Canon Vietnam

Danh sách case studies

tháng 5 năm 2018
“Sau một thời gian đầu tư vào việc in ấn, vốn chỉ là một mắt xích nhỏ trong chuỗi vận hành nhưng công ty đã nhận được nhiều phản hồi tích cực về hình ảnh đẳng cấp của mình từ các đối tác” - Anh Phương Tú - Trưởng bộ phận IT, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

tháng 3 năm 2017
Cải tiến để thành công trong kinh doanh