Thông báo chính thức về Các trang mạng xã hội chính thức của Canon Marketing Việt Nam (CMV) - Canon Vietnam

Social Media-20

Tin tức và thông tin công bố trên các trang mạng xã hội này là những tin tức và thông tin chính thức từ CMV. CMV sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin và tin tức trên các trang mạng xã hội không có trong danh sách này.

Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng Canon.

Công Ty TNHH Canon Marketing Việt Nam
05 Tháng 10 2020