Danh sách sản phẩm - Cable ID Printer - Canon Vietnam

Mới
Mk2600
  • Tự động cắt toàn bộ hoặc một nửa
  • Tốc độ in và tốc độ đầu ra nhanh chóng lên đến 40mm/ giây
  • Đa dạng mẫu in
Mới
Mk1500
  • cắt toàn bộ hoặc một nửa
  • Tốc độ cao và tốc độ đầu ra nhanh chóng lên tới 25 mm/ giây.
  • Đa dạng mẫu in