Danh sách sản phẩm - Máy in phun - Canon Vietnam

A4 Màu
PIXMA E4570
  • In, Quét, Sao chép, Fax
  • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên đến 8,8 ipm đen / 4,4 ipm màu
  • Wireless, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
A4 Màu
MAXIFY GX7070
  • In, Scan, Copy, Fax
  • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên đến 24,0 ipm đen / 15,5 ipm màu
  • Wireless, Wired LAN, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
A4 Màu Mới
MAXIFY GX6070
  • In, Scan, Copy
  • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên đến 24,0 ipm đen / 15,5 ipm màu
  • Wireless, Wired LAN, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
A4 Màu Mới
PIXMA G670
  • In, Scan, Copy
  • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên đến 3,9 ipm đen / màu
  • Wireless, Wireless PictBridge, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
A4 Màu Mới
PIXMA G570
  • In
  • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên tới 3,9 ipm (Đen trắng / Màu)
  • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi không dây, Pictbridge không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối không dây trực tiếp
A4 Màu Mới
PIXMA G3060
  • In, Quét, Sao chép
  • Tốc độ in (A4) chuẩn ISO: Lên tới 10,8 trang ảnh/phút (đen trắng); 6,0 trang ảnh/phút (màu)
  • LAN Không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối trực tiếp (Direct Wireless)
A4 Màu Mới
PIXMA G3020
  • In, Quét, Sao chép
  • Tốc độ in (A4) chuẩn ISO: Lên tới 9,1 trang ảnh/phút (đen trắng); 5,0 trang ảnh/phút (màu)
  • LAN Không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối trực tiếp (Direct Wireless)
A4 Màu Mới
PIXMA G2020
  • In, Quét, Sao chép
  • Tốc độ in (A4) chuẩn ISO: Lên tới 9,1 trang ảnh/phút (đen trắng); 5,0 trang ảnh/phút (màu)
  • Kết nối cổng USB 2.0
A4 Màu Mới
PIXMA G1020
  • In
  • Tốc độ in (A4) chuẩn ISO: Lên tới 9,1 trang ảnh/phút (đen trắng); 5,0 trang ảnh/phút (màu)
  • Kết nối cổng USB 2.0
A3+ Màu Đặc biệt
imagePROGRAF PRO-300
  • In
  • Tốc độ in (4 x 6"): 1 phút 45 giây (tràn viền)
  • WI-FI, LAN có dây, Pictbridge không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối Trực tiếp Không dây
A3+ Màu Đặc biệt
PIXMA PRO-200
  • In
  • Tốc độ in ảnh (4 x 6"): 35 giây (tràn viền)
  • Kết nối WI-FI không dây, LAN có dây, Pictbridge không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối Trực tiếp
A4 Màu Mới
PIXMA TR150 (có pin đi kèm)
  • In
  • Tốc độ in chuẩn ISO (A4): 9,0 ipm (Đen trắng) / 5,5 ipm (Màu)
  • Kết nối USB Type C 2.0 Hi-speed, Wi-Fi, Pictbridge không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối Trực tiếp
A4 Màu Mới
PIXMA TR150
  • In
  • Tốc độ in chuẩn ISO (A4): 9,0 ipm (Đen trắng) / 5,5 ipm (Màu)
  • Kết nối USB Type C 2.0 Hi-speed, Wi-Fi, Pictbridge không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối Trực tiếp
A4 Màu Mới
PIXMA G7070
  • In, Sao chép, Quét, Fax
  • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên tới 13,0 ipm (Đen trắng) / 6,8 ipm (Màu)
  • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi, LAN có dây, LAN Pictbridge có/không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối không dây trực tiếp
A4 Màu Mới
PIXMA G6070
  • In, Sao chép, Quét
  • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên tới 13,0 ipm (Đen trắng) / 6,8 ipm (Màu)
  • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi, LAN có dây, LAN Pictbridge có/không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối không dây trực tiếp
A4 Màu Mới
PIXMA G5070
  • In
  • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên tới 13,0ipm (Đen trắng) / 6,8 ipm (Màu)
  • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi, LAN có dây, LAN Pictbridge có/không dây, Mopria, AirPrint, Kết nối không dây trực tiếp
A4 Trắng đen Mới
PIXMA GM4070
  • In, Sao chép, Quét
  • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên tới 13,0 ipm (Đen trắng)
  • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi, LAN có dây, LAN Pictbridge có/không dây, Kết nối không dây trực tiếp (Direct Wireless)
A4 Trắng đen Mới
PIXMA GM2070
  • In
  • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên tới 13,0 ipm (Đen trắng)
  • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi, LAN có dây, LAN Pictbridge có/không dây, Kết nối không dây trực tiếp
A4 Màu
PIXMA TR4570S
  • In, Quét, Sao chép, Fax
  • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): Lên tới 8.8 ipm (Đen trắng) / 4.4 ipm (Màu)
  • Kết nối USB 2.0 tốc độ cao, Wi-Fi, Mopria, AirPrint, Kết nối không dây trực tiếp
A4 Màu
PIXMA TS8370
  • In, Sao chép, Quét
  • Tốc độ in (ISO tiêu chuẩn, A4): Lên tới 15,0ipm (Đen trắng) / 10,0ipm (Màu)
  • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi, Pictbridge, Mopria, AirPrint, BLE, Kết nối trực tiếp
A4 Màu Phổ biến
PIXMA TS6370
  • In, Sao chép, Quét
  • Tốc độ in (ISO tiêu chuẩn, A4): Lên tới 15,0ipm (Đen trắng) / 10,0ipm (Màu)
  • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi, Mopria, AirPrint, BLE, Kết nối trực tiếp
A4 Màu
PIXMA TS5370
  • In, Sao chép, Quét
  • Tốc độ in (ISO tiêu chuẩn, A4): Lên tới 13,0 ipm (Đen trắng) / 6,8 ipm (Màu)
  • Kết nối USB 2.0 Hi-speed, WiFi, Mopria, AirPrint, BLE, Kết nối trực tiếp
A4 Màu
PIXMA TS707
  • In
  • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên tới 15.0ipm (đen trắng) / 10.0ipm (màu)
  • Kết nối USB 2.0 tốc độ cao, WiFi, LAN có dây, LAN Pictbridge có dây/không dây, Mopria, AirPrint, BLE, Kết nối không dây trực tiếp
A4 Màu
PIXMA TS207
  • In
  • Tốc độ in (A4) tiêu chuẩn ISO: lên tới 7.7ipm (đen trắng) / 4.0ipm (màu)
  • USB 2.0 tốc độ cao
A4 Màu Phổ biến
PIXMA G1010
  • In
  • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (A4): lên tới 8.8ipm đen / 5.0ipm màu
  • Kết nối USB 2.0
A4 Màu Phổ biến
PIXMA G2010
  • In, Quét, Sao chép
  • Tốc độ in (A4) chuẩn ISO: Lên tới 8.8 trang ảnh/phút (đen trắng); 5.0 trang ảnh/phút (màu)
  • In ảnh (4x6"): 60 giây (in không viền)
A4 Màu Phổ biến
PIXMA G3010
  • In, Quét, Sao chụp
  • Tốc độ in (A4) chuẩn ISO: Lên tới 8.8 trang ảnh/phút (đen trắng); 5.0 trang ảnh/phút (màu)
  • In ảnh (4x6"): 60 giây (in không viền)
A4 Màu
PIXMA G4010
  • In, Quét, Sao chụp, Fax
  • Tốc độ in (A4) chuẩn ISO: Lên tới 8.8 trang ảnh/phút (đen trắng); 5.0 trang ảnh/phút (màu)
  • In ảnh (4x6"): 60 giây (in không viền)
A4 Màu
PIXMA G3000
  • In, Quét, Sao chụp
  • Tốc độ in (A4): lên tới 8.8ipm (đen trắng) / 5.0ipm (màu)
  • In ảnh không viền cỡ 4 x 6" trong 60 giây
A4 Màu
PIXMA E410
  • In, sao chép, quét
  • Tốc độ in theo chuẩn ISO (A4): lên đến 4.0ipm (Màu) / 8.0ipm (Đen trắng)
  • của
  • 2