imagePRESS 1110 / 1135
 • Máy in đen trắng
 • Tốc độ in (A4): iPR 1110: 110 trang/phút iPR 1135: 135 trang/phút
 • Khổ bản in 13" x 19,2" (330 x 488 mm)
imageRUNNER ADVANCE 8505 series
 • Monochrome light production printer / copier
 • 10.1 inch intuitive touch screen
 • Standard Picture Login
imageRUNNER ADVANCE C9065 / C9075 PRO
 • Giấy: lên đến cỡ A3
 • Máy in màu chuyên nghiệp
 • Tốc độ in (cỡ A4): lên đến 65 ppm đối với máy in C9065 / 70 ppm (màu), 75 ppm (đơn sắc) đối với máy in C9075
Océ BLM200
 • Dập ghim
 • Xén theo chiều dài
 • Xén theo hai chiều rộng trên và dưới
Océ BLM550
 • Đóng sách dày từ 8 đến 220 trang
 • Đóng sách gáy vuông chất lượng cao
 • Hệ thống đa chức năng gọn nhẹ
imagePRESS C1+
 • Máy in thử màu
 • Tốc độ in (A4): lên tới 60 trang/phút
 • Khổ in: lên tới 13" x 19,2" (330 x 488 mm)
imagePRESS C7010VP
 • Máy in màu chuyên nghiệp
 • Tốc độ in (A4): lên tới 70 trang/phút
 • Khổ in: lên tới 13" x 19,2" (330 x 488 mm)