Dịch vụ Kinh doanh - Canon Vietnam

Dịch vụ Kinh doanh

Dịch vụ Kinh doanh của Canon

Dịch vụ Kinh doanh của Canon cung cấp một loạt các dịch vụ giúp hiện đại hóa các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp. Ba nhóm dịch vụ của chúng tôi gồm Dịch vụ Tài liệu Tích hợp, Dịch vụ Thuê ngoài Quy trình Kinh doanh và Dịch vụ Truyền thông. Các dịch vụ này được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu hoạt động của từng doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả và cải thiện năng suất làm việc

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ Quản lý Tài liệu

Là công cụ hỗ trợ cho tính cộng hưởng trong môi trường kinh doanh năng động, Canon MDS (Dịch vụ Quản lý Tài liệu của Canon) giúp bạn quản lý bản in và tài liệu của mình một cách hiệu quả và toàn diện – giúp bạn làm việc thông minh hơn bằng cách hợp nhất giữa con người, quy trình và công nghệ. Đó là một cách để bạn tập trung toàn lực vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và giao các hoạt động liên quan đến in ấn cho Canon, chuyên gia đáng tin cậy của bạn.

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ Toàn cầu

Với Dịch vụ Toàn cầu của Canon, chúng tôi cố gắng phát triển quy trình quản lý tài liệu và các dịch vụ chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp bạn. Ngoài việc cung cấp nhiều dòng thiết bị in, giải pháp và dịch vụ khác nhau để tối ưu hóa và quản lý việc in ấn văn phòng, cơ sở hạ tầng và quy trình quản lý tài liệu, nhóm Dịch vụ Toàn cầu của chúng tôi thiết kế chương trình phù hợp với từng doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tìm hiểu thêm

Bảo trì Trực tuyến

Bảo trì Trực tuyến là một dịch vụ cho phép bạn quản lý và điều khiển các thiết bị đa chức năng Canon của mình một cách hiệu quả hơn. Với dịch vụ này, bạn có thể giảm bớt gánh nặng quản trị, tăng thời gian hoạt động của máy và bảo vệ môi trường.

Tìm hiểu thêm