Các trường hợp truy quét hàng giả Malaysia - Chống Hàng Giả - Canon Vietnam

  Các trường hợp truy quét hàng giả Malaysia

  2019

  Tháng 1, Kuala Lumpur

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Ống mực Canon Toner Cartridge 045 v.v. 40 cái
  Ống mực được đổ đầy / ống mực rỗng 3829 cái
  Chip giả để gắn vào ống mực 1800 cái
  Hộp chứa ống mực (Toner Cartridge) / Túi khí 1385 cái
  Tem 3 chiều / Sticker ghi mã model 925 cái
  Máy vệ sinh ống mực 1 máy

  Tháng 7, Kuala Lumpur

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt​​​​​​

  1 người
   

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực bột 303 / 318 / 331 / FX-9 /
  307 / 328 / 316 / 325 / 326 / 416 etc.
  197 ống
  Ống mực được đổ đầy 1896 ống
  Vỏ hộp ống mực 100 hộp
  Tem 3 chiều / Sticker ghi mã model 255 cái

   

  Tháng 7, Kuala Lumpur

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt​​​​​​

  2 người
   

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Ống mực rỗng 351 ống
  Ống mực được đổ đầy 159 ống
  Chip cho ống mực 2100 cái
  Các trục (roller) 6680 cái
  Trống mực 4200 cái
     
  Máy móc để sản xuất hàng nhái Số lượng
  Máy vệ sinh ống mực 1 cái
  Thiết bị lập trình chip 1 cái
  Máy in 2 cái

   

  Tháng 7, Kuala Lumpur

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Ống mực Toner Cartridge 318 / 325 / 328 9 cái

   

  Tháng 9, Kuala Lumpur

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực rỗng 523 ống
  Hộp chứa ống mực / Túi khí 42 cái
  Tem 3 chiều 18 cái

   

  Tháng 11, Seri Kembangan

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Ống mực 303 / 337 / 328 / FX-10, v.v. 606 ống

   

  Tháng 12, Kuala Lumpur

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng
  Ống mực 326 2 ống

   

  2018

  Tháng 3, Nilai và Klang

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Hộp chứa ống mực 2725 hộp
     

  Tháng 6, Kuala Lumpur

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Hộp chứa ống mực 10500 hộp
  Nhãn dán 20000 cái
  Tem 3 chiều 11000 cái
  Tờ rơi 20000 cái
     

  Tháng 10, Penang

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Ống mực 325 / 331 / 337 / 328 / 318 /
  312 / 303 / FX-9 / FX-3
  145 ống
  Ống mực rỗng 306 ống
  Hộp chứa ống mực (Toner Cartridge) / Túi khí
  Tem 3 chiều / Sticker ghi mã model
  2300 cái
  Mực CLI-726 / PGI-725 65 cái
   
   
   
   
   

  2017

  Tháng 05, Selangor

  586 cartridge bột mực giả, 200 cartridge mực nước giả, 13,789 hộp mực rỗng, 1,606 hộp đựng cartridge mực bột giả, 3,100 hộp đựng cartridge mực nước giả and 1,250 tem/nhãn dán giả bị cảnh sát thu giữ trong một đợt truy quét hàng giả.

  2016

  Tháng 3, Penang

  31 hộp mực giả Canon, 220 hộp mực Canon đã đổ mực lại, 1900 hộp mực rỗng, 350 vỏ hộp mực giả Canon và 204 tem giả mạo Canon được thu giữ bởi cảnh sát trong 1 chiến dịch truy quét hàng giả.

  Tháng 4, Terengganu

  8 hộp mực giả Canon, 66 hộp mực Canon đã được đổ lại mực, 912 hộp mực rỗng, 32 hộp mực in phun, 828 hộp mực in phun đã được đổ mực lại, trên 1000 nhãn Canon giả và 4 túi mực bột đã được thu giữ bởi cảnh sát trong 1 chiến dịch truy quét hàng giả

  Tháng 11, Selangor

  703 hộp mực đã được nạp đầy lại, 4228 hộp mực rỗng, 40kg bột mực và 6 máy bơm mực vào hộp mực bị nhà chức trách thu giữ trong một đợt truy quét hàng giả.

  2015

  Tháng 4, Petaling Jaya

  199 hộp mực chưa hoàn thiện, 300 hộp mực chưa hoàn thiện và 1000 nhãn sản phẩm giả đã bị bắt giữ bởi lực lượng thực thi pháp luật trong chiến dịch vây bắt hàng giả.

  Tháng 06, Kuala Lumpur

  4 vỏ hộp mực, 600 vỏ mực giả, 8.346 vỏ mực và 581 nhãn ảnh nổi giả đã bị bắt giữ.

  Tháng 8, Kuala Lumpur

  33 cartridge Canon giả, 449 cartridge rỗng, 33 hộp giấy tái sử dụng và 30 nhãn giả đã bị bắt bởi cơ quan hành pháp

  2014

  Tháng 1, Klang

  229 ống mực bột giả hiệu Canon, 1,634 ống mực rỗng giả hiệu Canon, 150 tem 3 chiều giả nhãn Canon, 3,500 nhãn giả hiệu Canon, và 1,250 hộp chứa mực giả hiệu Canon đã bị Bộ Thương Mại và Người Tiêu Dùng cũng như cảnh sát thu giữ trong khi truy quét.

  Tháng 2, Selangor

  741 ống mực bột giả hiệu Canon, 119 ống mực nước giả hiệu Canon, và 20 hộp chứa mực giả hiệu Canon đã bị Bộ Thương Mại và Người Tiêu Dùng cũng như cảnh sát thu giữ trong khi truy quét.

  Tháng 4, Selangor

  39 ống mực giả hiệu Canon, 2,455 hộp mực rỗng Canon, và 68 hộp chứa mực Canon được tái chế đã bị Bộ Thương Mại và Người Tiêu Dùng cũng như cảnh sát thu giữ trong khi truy quét.

  Tháng 6, Selangor

  100 cartridge mực, 1.052 cartridge mực đã sử dụng hết, 26 cartridge mực, 198 thùng chứa cartridge mực cùng 849 tem dán chống hàng giả nhãn sản phẩm giả mang nhãn hiệu Canon đã bị Bộ Thương mại nội địa và Hiệp hội người tiêu dùng cùng cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả

  Tháng 9, Kuala Lumpur

  117 hộp mực toner Canon giả và 1882 hộp mực toner Canon rỗng đã bị cơ quan nhà nước bắt giữ trong một cuộc khám xét bất ngờ.

  2013

  Tháng 1, Kuala Lumpur

  685 ống mực bột giả hiệu Canon đã bị Bộ Thương Mại và Người Tiêu Dùng cũng như cảnh sát thu giữ trong khi truy quét.

  Tháng 12, Johor

  130 ống mực nước và 15 nhãn giả hiệu Canon đã bị Bộ Thương Mại và Người Tiêu Dùng cũng như cảnh sát thu giữ trong khi truy quét.

  2012

  Tháng 4, Kuala Lumpur

  77 đế pin giả hiệu Canon đã bị Bộ Thương Mại và Người Tiêu Dùng cũng như cảnh sát thu giữ trong khi truy quét.

  Tháng 7, Selangor

  1,191 ống mực nước giả hiệu và 3,214 hộp chứa ống mực giả hiệu Canon đã bị Bộ Thương Mại và Người Tiêu Dùng cũng như cảnh sát thu giữ trong khi truy quét.

  Tháng 10, Selangor

  148 ống mực bột giả hiệu Canon và 586 ống mực rỗng giả hiệu Canon đã bị Bộ Thương Mại và Người Tiêu Dùng cũng như cảnh sát thu giữ trong khi truy quét.