Mới
LiDE 400
 • Máy quét tài liệu và ảnh mặt kính phẳng
 • Độ phân giải quét: 4,800 x 4,800dpi
 • Tốc độ quét (A4, 300dpi): Xấp xỉ 8 giây

GBL VND 3,410,000

Mới
LiDE 300
 • Máy quét tài liệu và ảnh mặt kính phẳng
 • Độ phân giải quét: 2,400 x 2,400dpi
 • Tốc độ quét (A4, 300dpi): Xấp xỉ 10 giây

GBL VND 2,200,000

LiDE 220
 • Máy quét mặt kính phẳng
 • Độ phân giải quét: 4800 x 4800 dpi
 • Tốc độ quét (khổ A4, độ phân giải 300dpi): xấp xỉ 10 giây

GBL VND 2,640,000

LiDE 120
 • Máy quét mặt kính phẳng
 • Độ phân giải quét: 2400 x 4800 dpi
 • Tốc độ quét (khổ A4, độ phân giải 300dpi): xấp xỉ 16 giây

GBL VND 1,650,000