Các trường hợp truy quét hàng giả Nepal - Chống Hàng Giả - Canon Vietnam

  Các trường hợp truy quét hàng giả Nepal

  2019

  Tháng 3, Kathmandu

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
  ​​​​​​

  4 người

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng

  Hộp chứa ống mực

  6900 cái

  Tháng 6, Biratnagar

  Cơ quan chức năng đã thực hiện truy quét. Kết quả như sau:

  Số người bị bắt
  ​​​​​​

  5 người

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng

  Ống mực 303 / 308 / 312 / 313 / 325 / 328 / 337 / 925 / FX3

  55 ống

   

  Tháng 7, Janakpur

  Cơ quan chức năng đã thực hiện truy quét. Kết quả như sau.

  Số người bị bắt
  ​​​​​​

  6 người

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng

  Ống mực bột 303 / 308 / 312 / 325 / 328 / 337 / EP22 / EP25

  30 ống

  Pin máy ảnh NB-11L / NB-5L

  4 cái

  Bộ sạc pin máy ảnh

  4 cái

   

  Tháng 7, Lahan

  Cơ quan chức năng đã thực hiện truy quét. Kết quả như sau.

  Số người bị bắt
  ​​​​​​

  6 người

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng

  Ống mực 303 / 308 / 325 / 326 / 328 / 925 / FX9

  46 ống

  Pin máy ảnh

  4 cái

  Đế sạc Pin máy ảnh

  4 cái

   

  Tháng 8, Nepalgunj

  Cơ quan chức năng đã thực hiện truy quét. Kết quả như sau

  Số người bị bắt
  ​​​​​​

  7 người

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng

  Ống mực 045 / 303 / 308 / 312 / 325 / 326 / 328 / 337 /
  FX3 / EP 22 / EP 25 / EP 26

  177 ống

  Mực Bột

  14 gói

  Bao bì sản phẩm

  6 hộp

   

  2018

  Tháng 9, Kathmandu

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
  ​​​​​​

  2 người

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng

  Ống mực 337/ 303/ 325/ 326/ 308/ 328/ EP22/ FX9

  364 ống

  Vật liệu đóng gói cho ống mực bột

  50 cái

  Tháng 9, Kathmandu

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
  ​​​​​​

  3 người

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng

  Pin LP-E6 / LP-E12 / NB-4L / LP-E8 / NB-6L / NB-8L /
  NB-11L / NB-12L / LP-E10 / BP-511A

  50 cái

  Bộ sạc pin cho máy ảnh LC-E6E / LC-E8C / LC-E10C

  18 cái

  Vật liệu đóng gói pin máy ảnh

  40 cái

  Kính lọc

  8 cái

  Tháng 11, Birgunj

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
  ​​​​​​

  4 người

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng

  Ống mực 303 / 337 / 325 / 328 / 308

  92 ống

  Vật liệu đóng gói cho ống mực bột

  28 ống

   

  Tháng 12, Kathmandu

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt
  ​​​​​​

  2 người

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng

  Ống mực 303 / 325 / 308 / 337 / EP22

  20 ống

  Vật liệu đóng gói cho ống mực bột

  6 cái

   

  2016

  Tháng 3, Kathmandu

  95 hộp mực giả Canon và 130 hộp mực in phun đã được thu hồi bởi cảnh sát trong 1 chiến dịch truy quét hàng giả.

   

  2013

  Tháng 12, Kathmandu

  104 cartridge mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giản.