Các trường hợp truy quét hàng giả Pakistan - Chống Hàng Giả - Canon Vietnam

  Các trường hợp truy quét hàng giả Pakistan

  2014

  Tháng 4, Karachi

  1.289 cartridge mực giả và 345 cartridge mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả trên thị trường

   

  2013

  Tháng 3, Hyderabad

  171 cartridge mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả trên thị trường

   

  Tháng 9, Karachi

  1.059 cartridge mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả trên thị trường

   

  2012

  Tháng 6, Karachi

  222 cartridge mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả trên thị trường

   

  Tháng 9, Karachi

  422 cartridge mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả trên thị trường