Các trường hợp truy quét hàng giả Singapore - Chống Hàng Giả - Canon Vietnam

    Các trường hợp truy quét hàng giả Singapore

    2012

    Tháng 12, Singapore

    12 vỉ pin giả mang nhãn hiệu Canon đã bị cảnh sát thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả trên thị trường