Các trường hợp truy quét hàng giả tại Đài Loan - Chống Hàng Giả - Canon Vietnam

  Các trường hợp truy quét hàng giả tại Đài Loan

  2018

  Tháng 5, Đài Bắc

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Hàng giả bị thu giữSố lượng
  Pin máy ảnh
  NB-2LH / NB-4L / NB-5L / NB-6L /
  NB-6LH / NB-7L / NB-8L / NB-9L /
  NB-10L / NB-11L / NB-12L / NB-13L /
  LP-E5 / LP-E6 / LP-E6N / LP-E8 /
  LP-E12 / LP-E17 / LP-E10 / BP-511A
  231 cái
  Bộ sạc pin máy ảnh
  CB-2LA / CB-2LB / CB-2LC / CB-2LD /
  CB-2LG / CB-2LV /CB-2LX / CB-2LY /
  CB-2LZ / CB-5L / LC-E5E / LC-E6E /
  LC-E8 / LC-E10 / LC-E12E / LC-E17
  141 cái
  Vật liệu đóng gói pin máy ảnh5 cái