Các trường hợp truy quét hàng giả Việt Nam - Chống Hàng Giả - Canon Vietnam

  Các trường hợp truy quét hàng giả Việt Nam

  2019

  Tháng 1, Lạng Sơn

  Hàng nhái bị bắt giữ tại cơ quan Hải quan, sau đây là kết quả.

  Hàng nhái bị thu giữ Số lượng

  Pin máy ảnh LP-E6N

  185 cái
  Túi đựng máy ảnh 95 cái

  2018

  Tháng 5, Hà Nội

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Hàng giả bị thu giữ Số lượng

  Ống mực bột
  EP-22 / EP-25 / EP-26 / FX-3 / FX-9 / 303 / 308 / 315 /
  ​​​328 / 337

  188 ống
  Vật liệu đóng gói cho ống mực bột 65 cái
  Nhãn dán tên model, thiết bị in, túi khí 628 cái

  2015

  Tháng 2, Ho Chi Minh City

  59 hộp mực, 4,113 vỏ hộp mực, 1,384 vỏ mực và 11 máy đổ mực đã bị bắt giữ bởi cảnh sát kinh tế trong chiến dịch bắt giữ hàng giả

   

  Tháng 11, Hanoi

  94 Pin Canon giả, 73 bộ sạc Canon giả, 24 nắp đậy ống kính giả và 4 bộ vệ sinh ống kính giả đã bị cảnh sát bắt

   

   

  2014

  Tháng 8, Ho Chi Minh City

  27 cartridge mực giả, 103 thúng chứa cartridge mực giả và 378 cartridge mực giả sử dụng hết mang nhãn hiệu Canon đã bị Ban quản lí thị trường thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả trên thị trường

   

  Tháng 12, Ho Chi Minh City

  165 vỉ pin giả mang nhãn hiệu Canon đã bị Ban quản lí thị trường thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả

   

  2013

  Tháng 5, Hanoi

  40 cartridge mực giả, 62 cartrige mực giả sử dụng hết và 91 chai chứa bột mực giả mang nhãn hiệu Canon đã bị Ban quản lí thị trường thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả trên thị trường

   

  Tháng 11, Hanoi

  118 vỉ pin giả và 52 sạc pin giả mang nhãn hiệu Canon đã bị Ban quản lí thị trường thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả trên thị trường

  2012

  Tháng 4, Ho Chi Minh City

  92 cartridge mực giả, 283 cartrige mực giả đã sử dụng hết, 283 thùng chứa cartridge mực giả và 690 tem sản phẩm gải mang nhãn hiệu Canon đã bị Ban quản lí thị trường thu giữ trong một chiến dịch truy quét hàng giả trên thị trường