Đặc điểm kỹ thuật

Góc Ngắm (Chéo) 180°~175°30′
Góc Ngắm (Ngang) 180°~142°
Góc Ngắm (Dọc) 180°~91°46′
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) 0.15/0.49
Kết cấu (thấu kính, nhóm) 11-14
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) 78.5 x 83.0
Xích Độ o
Hệ Thống Truyền Động USM loại vòng tròn
Kích Thước Kính Lọc (mm) Hộp Gel Thực
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) 0.2
Khẩu Độ Tối Thiểu 22
Số Lá Khẩu 7
Chống Bụi và Chống Ẩm Được hỗ trợ
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) 540
Accessories (Lens Cap) Lens Cap 8-15
Accessories (Lens Hood) EW-77
Accessories (Lens Bag) LP1219