imageCLASS LBP325x

  1. Bộ cài mới nhất dành cho hệ điều hành Mac OS và Linux có thể được tải về website https://asia.canon khi khả dụng.
  2. Phát thải tiếng ồn được đo theo tiêu chuẩn ISO 7779 và công bố theo tiêu chuẩn ISO 9296.
  3. Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19752.
  4. Giá trị dung lượng bản in hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laser khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế / tháng.