Mới

Mobile File Transfer

Giao thức FTP di động

Ứng dụng Truyền file trên thiết bị di động cải thiện hiệu quả của quy trình xử lý hậu kỳ chụp của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể thao và báo cáo tin tức. Các nhiếp ảnh gia có thể tải một lượng lớn hình ảnh lên máy chủ FTP / FTPS / SFTP với tốc độ cao thông qua các thiết bị di động hỗ trợ 5G tương thích.

Có mặt trên

FTP Transfer Tạo Ra Nhiều Lợi Ích

Truyền liền mạch từ máy ảnh sang thiết bị di động tương thích và tới máy chủ.

Kết Nối

Giờ đây, người dùng có thể trực tiếp truyền file từ máy ảnh của họ đến máy chủ FTP / FTPS / SFTP1 với tốc độ cao qua mạng di động 5G thông qua các thiết bị di động tương thích của họ.

Máy ảnh và thiết bị di động được kết nối qua Wi-Fi.

Tính Năng Truyền File

Ứng dụng có các chế độ chuyển sau:

1.Tự động chuyển (chuyển trực tiếp tự động)

2.Chuyển khoản có chọn lọc

3.Chuyển bộ lọc (chuyển trực tiếp tự động dựa trên các tiêu chí đã chọn)

Người dùng cũng có thể tải xuống tạm thời vào thiết bị di động của họ trước khi chuyển.

Thêm Metadata

Người dùng có thể thêm và chỉnh sửa những điều sau vào siêu dữ liệu 2 của hình ảnh:

Tên

Thông tin giấy phép

Ghi nhớ thoại cũng có thể được thêm vào hình ảnh đã được chuyển vào thiết bị di động.

Ứng dụng Truyền file trên thiết bị di động có sẵn để tải xuống từ Apple App Store.

Bản phát hành trong tương lai của ứng dụng này sẽ có tính phí.

Hỗ trợ thiết bị di động với: iOS4 14 trở lên

Android5 sẽ được hỗ trợ trong tương lai.

1 FTP: Giao thức truyền tệp, FTPS: Giao thức truyền tệp qua SSL / TLS, SFTP: Giao thức truyền tệp SSH.

2 Siêu dữ liệu dựa trên các tiêu chuẩn do Hội đồng Viễn thông Báo chí Quốc tế (IPTC) phát triển

3 EOS R3 hiện đang được phát triển sẽ được hỗ trợ trong phiên bản tiếp theo có tính phí

4 iOS là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Cisco ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác và được sử dụng theo giấy phép.

5 Android là nhãn hiệu của Google LLC.