Danh sách sản phẩm - Máy in Laser - Canon Vietnam

A4 Trắng đen Mới
imageCLASS LBP121dn
 • Print
 • Print Speed (A4): Up to 29 ppm
 • First Print Out Time (A4): Approx. 5.4 sec
A4 Trắng đen Mới
imageCLASS MF264dw II
 • In, Quét, Sao chép
 • Tốc độ in (A4): Lên đến 28 trang/phút
 • Thời gian in bản đầu tiên (A4): Xấp xỉ. 5,6 giây
A4 Màu Mới
imageCLASS MF752Cdw
 • In, Quét, Sao chép
 • Tốc độ in (A4): Lên đến 33 ppm (đơn sắc / màu)
 • Tốc độ quét (A4 2 mặt): Lên đến 100 ipm (đơn sắc) / 80 ipm (màu)
A4 Màu Mới
imageCLASS LBP673Cdw
 • Tốc độ in (A4): Lên đến 33 ppm
 • Thời gian in bản đầu tiên (A4): 7,1 giây (Đơn sắc / Màu)
 • Độ phân giải in: Lên đến 1200 x 1200 dpi (tương đương)
A4 Màu Mới
imageCLASS LBP674Cx
 • Tốc độ in (A4): Lên đến 33 ppm
 • Thời gian in bản đầu tiên (A4): 7,1 giây (Đơn sắc / Màu)
 • Độ phân giải in: Lên đến 1200 x 1200 dpi (nội suy tương đương)
A4 Trắng đen Đặc biệt
imageCLASS LBP161dn+
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 28 trang/phút
 • Thời gian in bản đầu tiên (A4): Xấp xỉ 5,2 giây
 • Hộp mực cực lớn: 4.100 trang (theo máy); Bảo hành 2 năm
A4 Trắng đen Mới
imageCLASS MF543x
 • In, Sao chép, Quét, Fax
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 43 trang/phút
 • Thời gian in bản đầu tiên: 5,7 giây (A4)
A4 Trắng đen Mới
imageCLASS MF449x
 • In, Sao chép, Quét, Fax
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 38 trang/phút
 • Thời gian in bản đầu tiên (FPOT): 5,5 giây (A4)
A4 Trắng đen Mới
imageCLASS MF445dw
 • In, Sao chép, Quét, Fax
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 38 trang/phút
 • Thời gian in bản đầu tiên (FPOT): 5,5 giây (A4)
A4 Trắng đen Mới
imageCLASS LBP325x
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 43 trang/phút
 • Thời gian in bản đầu tiên FPOT (A4): 5,7 giây
 • Khả năng nạp giấy tối đa: Lên tới 2.300 tờ
A4 Trắng đen Mới
imageCLASS LBP226dw
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 38 trang/phút
 • Thời gian in bản đầu tiên (FPOT, A4): Xấp xỉ 5,5 giây
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 1.200 x 1.200dpi (tương đương)
A4 Màu Mới
imageCLASS MF746Cx
 • In, Quét, Sao chép, Fax
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 27ppm (Đen trắng/Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 1.200 (tương đương) x 1.200 (tương đương)
A4 Màu Mới
imageCLASS MF645Cx
 • In, Quét, Sao chụp
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 21ppm (Đen trắng/Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 9.600 (tương đương) x 600dpi
A4 Màu Mới
imageCLASS MF643Cdw
 • In, Quét, Sao chụp
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 21ppm (Đen trắng/Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 9.600 (tương đương) x 600dpi
A4 Màu Mới
imageCLASS MF641Cw
 • In, Sao chép, Quét
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 18ppm (Đen trắng/Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 9.600 (tương đương) x 600dpi
A4 Màu Mới
imageCLASS LBP664Cx
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 27 trang/phút (Đen trắng / Màu)
 • Thời gian in bản đầu tiên (A4): 7,7 / 8,6 giây (Đen trắng / Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 1.200 (tương đương) x 1.200dpi (tương đương)
A4 Màu Mới
imageCLASS LBP623Cdw
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 21 trang/phút (Đen trắng / Màu)
 • Thời gian in bản đầu tiên (A4): 10,4 / 10,5 giây (Đen trắng / Màu)
 • Độ phân giải bản in: Lên tới 1.200 (tương đương) x 1.200dpi (tương đương)
A4 Màu Mới
imageCLASS LBP621Cw
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 18ppm (Đen trắng / Màu)
 • Thời gian in bản đầu tiên (FPOT, A4): 10,4/ 10,5 giây (Đen trắng / Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 1.200 (tương đương) x 1.200 (tương đương)
A4 Trắng đen
imageCLASS MF429x
 • In, Sao chép, Quét, Fax
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 38ppm
 • Lượng bản in khuyến nghị tháng: 750 - 4.000 trang
A4 Trắng đen
imageCLASS MF426dw
 • In, Sao chép, Quét, Fax
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 38 trang/phút
 • Lượng bản in khuyến nghị tháng: 750 - 4.000 trang
A4 Màu
imageCLASS LBP712Cx
 • Tốc độ in (A4: Đen trắng / màu): Lên tới 38 / 38ppm
 • FPOT (A4: Đen trắng / Màu): 5.1 / 6.0 giây
 • Lượng giấy nạp tối đa: Lên tới 2,300 tờ
A4 Màu
imageCLASS LBP654Cx
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 27ppm (Đen trắng / Màu)
 • Thời gian in bản đầu tiên (FPOT, A4): 8,3 / 8,6 giây (Đen trắng / Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 9.600 (tương đương) x 600dpi
A4 Trắng đen
imageCLASS LBP312x
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 43 trang/phút
 • Thời gian in bản đầu tiên FPOT (A4): 6,2 giây
 • Khả năng nạp giấy tối đa: Lên tới 2.300 tờ
A4 Trắng đen
imageCLASS LBP215x
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 38 trang/phút
 • Thời gian in bản đầu tiên (A4): Xấp xỉ 5,5 giây
 • Độ phân giải khi in: 600 x 600dpi (tương đương)
A4 Trắng đen
imageCLASS LBP162dw
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 28 trang/phút
 • Thời gian in bản đầu tiên (A4): Xấp xỉ 5.2 giây
 • Độ phân giải khi in: 600 x 600dpi (tương đương)
A4 Trắng đen
imageCLASS LBP161dn
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 28 trang/phút
 • Thời gian in bản đầu tiên (A4): Xấp xỉ 5.2 giây
 • Độ phân giải khi in: 600 x 600dpi (tương đương)
A4 Màu
imageCLASS LBP613Cdw
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 18 trang/phút (Đen trắng/Màu)
 • Thời gian in bản đầu tiên (A4): 10.9 / 12.0 giây (Đen trắng/Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 9,600 (tương đương) x 600dpi
A4 Màu
imageCLASS LBP611Cn
 • Tốc độ in (A4): Lên tới 18 trang/phút (Đen trắng/Màu)
 • Thời gian in bản đầu tiên (A4): 10.9 / 12.0 giây (Đen trắng/Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 9,600 (tương đương) x 600dpi
A4 Màu
imageCLASS MF735Cx
 • In, Sao chụp, Quét và Fax
 • Tốc độ in (A4): lên tới 27ppm (Đen trắng/Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 9,600 (tương đương) x 600dpi
A4 Màu
imageCLASS MF635Cx
 • In, Sao chụp, Quét và Fax
 • Tốc độ in (A4): lên tới 18ppm (Đen trắng/Màu)
 • Độ phân giải khi in: Lên tới 9.600 (tương đương) x 600dpi
 • của
 • 2