Danh sách sản phẩm - Máy Fax - Canon Vietnam

FAX-L170
  • Bao gồm bộ ống nghe cầm tay
  • Tốc độ in (A4): lên tới 8 trang/phút
  • Thời gian in bản đầu tiên (A4): 7,8 giây