Danh sách sản phẩm - Máy quay - Canon Vietnam

Sắp có hàng
LEGRIA / VIXIA HF G70
 • Ghi 8-bit 4K UHD 4:2:0 và hỗ trợ định dạng MP4
 • Zoom quang học 20x - 29,3 – 601mm (tương đương 35mm), với 2x khe cắm thẻ SD & đầu ra HDMI
 • Ổn định hình ảnh quang học 5 trục với Dynamic IS
Mới
XA70
 • Ghi hình 4K UHD 4: 2: 0 8-bit 25P / 30P (PAL / NTSC), hỗ trợ định dạng XF-AVC và MP4
 • Zoom quang học 15x - 25,5 - 382,5mm (tương đương 35mm), với 2 khe cắm thẻ SD & đầu ra HDMI
 • Ổn định hình ảnh quang học 5 trục với tương đương với máy ảnh phim Dynamic IS ^ 35mm
Mới
XA75
 • Ghi hình 4K UHD 4: 2: 0 8-bit 25P / 30P (PAL / NTSC), hỗ trợ định dạng XF-AVC và MP4
 • Zoom quang học 15x - 25,5 - 382,5mm (tương đương 35mm), với 2 khe cắm thẻ SD & đầu ra HDMI và 3G-SDI output
 • Ổn định hình ảnh quang học 5 trục với tương đương với máy ảnh phim Dynamic IS ^ 35mm
Phổ biến
XA65
 • Ghi hình 4K UHD 4: 2: 0 8-bit 25P / 30P (PAL / NTSC), hỗ trợ định dạng XF-AVC và MP4
 • Zoom quang học 20x - 29,3 - 601mm (tương đương 35mm), với 2 khe cắm thẻ SD & đầu ra HDMI / 3G-SDI
 • Ổn định hình ảnh 5 trục với Dynamic IS
Phổ biến
XA60
 • Ghi hình 4K UHD 4: 2: 0 8-bit 25P / 30P (PAL / NTSC), hỗ trợ định dạng XF-AVC và MP4
 • Zoom quang học 20x - 29,3 - 601mm (tương đương 35mm), với 2 khe cắm thẻ nhớ SD & đầu ra HDMI
 • Ổn định hình ảnh 5 trục với Dynamic IS