[Windows 64bit] PCL6 Printer Driver V21.85

  19-thg 11-2021
  0100790901

  Tải về

  Tôi đã đọc và hiểu các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dưới đây
  và mong muốn tải về phần mềm được chỉ định

  • imageCLASS LBP251dw
  • imageCLASS LBP253dw
  • imageCLASS LBP253x
  • imageCLASS LBP351x
  • imageCLASS LBP352x
  • imageCLASS LBP6680x
  • imageCLASS LBP6780x
  • imageCLASS LBP712Cx
  • imageCLASS LBP7680Cx
  • imageCLASS LBP7780Cx
  • imageCLASS LBP841Cdn
  • imageCLASS LBP843Cx
  • imageCLASS LBP8780x
  • imageCLASS MF810Cdn
  • imageCLASS MF9280Cdn
  • imagePRESS 1110
  • imagePRESS 1135
  • imagePRESS C600
  • imagePRESS C6010
  • imagePRESS C6011
  • imagePRESS C650
  • imagePRESS C700
  • imagePRESS C7010VP
  • imagePRESS C7011VP
  • imagePRESS C750
  • imagePRESS C800
  • imagePRESS C850
  • imageRUNNER 1435/ 1435iF
  • imageRUNNER 1730/ 1730i
  • imageRUNNER 1740i
  • imageRUNNER 1750i
  • imageRUNNER 2520/ 2520W
  • imageRUNNER 2525/ 2525i/ 2525W
  • imageRUNNER 2530/ 2530i/ 2530W/ 2530Wi
  • imageRUNNER 2535/ 2535i/ 2535W
  • imageRUNNER 2545/ 2545i/ 2545W
  • imageRUNNER ADVANCE 400i
  • imageRUNNER ADVANCE 4025
  • imageRUNNER ADVANCE 4035
  • imageRUNNER ADVANCE 4045
  • imageRUNNER ADVANCE 4051
  • imageRUNNER ADVANCE 4225
  • imageRUNNER ADVANCE 4235
  • imageRUNNER ADVANCE 4245
  • imageRUNNER ADVANCE 4251
  • imageRUNNER ADVANCE 4525i
  • imageRUNNER ADVANCE 4535i
  • imageRUNNER ADVANCE 4545i
  • imageRUNNER ADVANCE 4551i
  • imageRUNNER ADVANCE 500i
  • imageRUNNER ADVANCE 6055
  • imageRUNNER ADVANCE 6065
  • imageRUNNER ADVANCE 6075
  • imageRUNNER ADVANCE 6255
  • imageRUNNER ADVANCE 6265
  • imageRUNNER ADVANCE 6275
  • imageRUNNER ADVANCE 6555i
  • imageRUNNER ADVANCE 6565i
  • imageRUNNER ADVANCE 6575i
  • imageRUNNER ADVANCE 8095
  • imageRUNNER ADVANCE 8105
  • imageRUNNER ADVANCE 8205
  • imageRUNNER ADVANCE 8295
  • imageRUNNER ADVANCE 8505
  • imageRUNNER ADVANCE 8585
  • imageRUNNER ADVANCE 8595
  • imageRUNNER ADVANCE C2020/ C2020H
  • imageRUNNER ADVANCE C2025H
  • imageRUNNER ADVANCE C2030/ C2030H
  • imageRUNNER ADVANCE C2220/ C2220L
  • imageRUNNER ADVANCE C2225
  • imageRUNNER ADVANCE C2230
  • imageRUNNER ADVANCE C3320
  • imageRUNNER ADVANCE C3325
  • imageRUNNER ADVANCE C3330
  • imageRUNNER ADVANCE C350i
  • imageRUNNER ADVANCE C355i
  • imageRUNNER ADVANCE C5030
  • imageRUNNER ADVANCE C5035
  • imageRUNNER ADVANCE C5045
  • imageRUNNER ADVANCE C5051/ C5051x
  • imageRUNNER ADVANCE C5235
  • imageRUNNER ADVANCE C5240
  • imageRUNNER ADVANCE C5250
  • imageRUNNER ADVANCE C5255
  • imageRUNNER ADVANCE C5535i
  • imageRUNNER ADVANCE C5540i
  • imageRUNNER ADVANCE C5550i
  • imageRUNNER ADVANCE C5560i
  • imageRUNNER ADVANCE C7055
  • imageRUNNER ADVANCE C7260
  • imageRUNNER ADVANCE C7270
  • imageRUNNER ADVANCE C7570i
  • imageRUNNER ADVANCE C7580i
  • imageRUNNER ADVANCE C9065 PRO
  • imageRUNNER ADVANCE C9075 PRO
  • imageRUNNER ADVANCE C9270 PRO
  • imageRUNNER ADVANCE C9280 PRO
  • imageRUNNER C1028
  • imageRUNNER C1325
  • LASER SHOT LBP6650dn
  • LASER SHOT LBP6750dn

  OS

  • Windows Server 2022
  • Windows Server 2019 (x64)
  • Windows Server 2016 (x64)
  • Windows Server 2012 R2 (x64)
  • Windows Server 2012 (x64)
  • Windows Server 2008 R2 (x64)
  • Windows Server 2008 (x64)
  • Windows 11
  • Windows 10 (x64)
  • Windows 8.1 (x64)
  • Windows 8 (x64)
  • Windows 7 (x64)
  • Windows Vista (x64)

  Chú ý

  This is a package-aware driver.
  The following limitations exist when using a shared printer in a point-and-print environment.
  * Multiple versions of the same driver cannot be installed on the same system.
  * The following products cannot be used (these products are incompatible due to the driver or region).
  - Canon Driver Configuration Tool
  - Access Management System(AMS Kit)
  - Encrypted Secure Print
  - imageWARE Trust Stamp

  Hướng dẫn cài đặt

  *Precaution When Using a USB Connection
  Disconnect the USB cable that connects the device and computer before installing the driver.
  Connect the USB cable after installing the driver.

  Driver and application software files have been compressed.
  The following instructions show you how to download the compressed files and decompress them.

  1. To download files, click the file link, select [Save], and specify the directory where you want to save the file.The download will start automatically.
  2. Downloaded files are saved in the specified folder in a self-extracting format (.exe format).
  3. Double-click the files to decompress them. A new folder will be created in the same folder. The new folder will have the same name as the compressed file.
  4. Double-click the decompressed Setup.exe file to start installation.

  Thông tin tập tin

  1. Tên tập tin: PCL6_Driver_V2185_W64_ukEN_00.exe
  2. Phiên bản tập tin: V21.85
  3. Kích cỡ tập tin: 26032KB

  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  Tất cả các phần mềm, chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn trình điều khiển), tệp, tài liệu, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (gọi chung là "Nội dung") được cung cấp trên trang web này trên cơ sở "nguyên bản".

  Canon Singapore Pte. Ltd., và các công ty liên kết của mình ("Canon") không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Nội dung, từ chối hoàn toàn tất cả các bảo đảm, được thể hiện rõ hoặc mang tính ngụ ý (bao gồm, nhưng không giới hạn, những bảo đảm được ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm) và sẽ không chịu trách nhiệm cập nhật, sửa chữa hoặc hỗ trợ Nội dung.

  Canon bảo lưu tất cả các pháp quyền, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ có liên quan trong Nội dung. Bạn có thể tải xuống và sử dụng Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và tự chịu rủi ro. Canon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến Nội dung, (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp, mang tính hậu quả, mang tính cảnh cáo hoặc những thiệt hại ngẫu nhiên).

  Bạn không được phân phối, chuyển nhượng, cấp phép, bán, cho thuê, phát sóng, truyền tải, xuất bản hoặc chuyển giao Nội dung cho bất kỳ bên nào khác. Bạn cũng sẽ không (và sẽ không để người khác) sao chép, sửa đổi, định dạng lại, tách rời, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ Nội dung, toàn bộ hoặc một phần.

  Bạn đồng ý không gửi hoặc đưa Nội dung ra khỏi quốc gia/khu vực nơi ban đầu bạn có được Nội dung đó đến các quốc gia/khu vực khác mà không có bất kỳ sự cho phép bắt buộc nào của chính phủ hiện hành và/hoặc vi phạm bất kỳ luật, hạn chế và quy định nào.

  Bằng việc tiến hành tải xuống Nội dung, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản trên cũng như tất cả các luật và quy định áp dụng cho việc bạn tải xuống và sử dụng Nội dung.