Digital Photo Professional 4.12.20 for Windows

  19-thg 3-2020
  0200609502

  Tải về

  Tôi đã đọc và hiểu các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dưới đây
  và mong muốn tải về phần mềm được chỉ định

  OS

  • Windows 10 (x64)
  • Windows 8.1 (x64)
  • Windows 7 (x64)

  Tổng quan

  Digital Photo Professional 4 is a genuine, Canon-made application for browsing, selecting, and developing RAW images. It is equipped with various image adjustment functions in the Picture Style format and allows the user to make speedy image adjustments with freedom.

  Lịch sử cập nhật

  Changes for Digital Photo Professional 4.12.20 for Windows :

  - Supports EOS Kiss X10i / EOS REBEL T8i / EOS 850D.

  Các yêu cầu hệ thống

  To use this software, your computer has to meet the following system requirements.

  1. Supported OSes
  Windows 10 64-bit (Version 1607 or later), Windows 8.1 64-bit, Windows 7 SP1 64-bit(*)
  * With Microsoft .NET Framework 4.7.1 installed (Internet access required.)

  2. Supported Computers
  PC with one of the above OS preinstalled (Upgraded machines not supported)

  CPU;
  - Images captured with EOS-1D X Mark III: Intel Core-i series (recommended Intel Core-i7 or later)
  - Images captured with cameras other than EOS-1D X Mark III: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz or higher (recommended Intel Core-i series or higher)

  RAM;
  - Images captured with EOS-1D X Mark III: 4GB or more (8GB or more recommended)
  - Images captured with cameras other than EOS-1D X Mark III: 2GB or more (4GB or more recommended)

  Hard disk drive;
  - Installation: Min. 300 MB of available space
  - Operation: Min. 600 MB of available space

  Recommended environment for playing back movies;
  - 4K (60/50fps)
  MOV/MP4(Canon Log recording): Intel Xeon E5-2687W v3 3.10GHz x2 or faster, RAM 8GB or more

  - 4K (60/50/29.97/25/24/23.976fps)
  MP4: 8th Generation Intel Core-i7 8700 or faster, RAM 4GB or more

  - 4K (29.97/25/24/23.976fps)
  MOV/MP4: 6th Generation Intel Core-i7 4.0GHz 4Core or faster, RAM 4GB or more

  - Full HD (59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/20fps)
  MOV/MP4: 4th Generation Intel Core-i7 3.0GHz 4Core or faster, RAM 4GB or more

  Note: For display and playback of movies with 4K resolution, we recommend use of a GPU manufactured by AMD or NVIDIA.
  Even if the system requirements are satisfied, smooth playback may not be possible.

  3. Display
  - Resolution: 1,024 x 720 or more (1,600 x 1,200 or more recommended)
  - Colors: 16-bit color (65,536 colors) or more

  4. Supported Models
  EOS Kiss X10i / EOS REBEL T8i / EOS 850D, EOS-1D X Mark III, EOS Ra, EOS M200, EOS 90D, EOS M6 Mark II, PowerShot G5 X Mark II, PowerShot G7 X Mark III, EOS Kiss X10 / EOS REBEL SL3 / EOS 250D / EOS 200D II, EOS RP, EOS R, PowerShot SX70 HS, EOS D2000 *, EOS D6000 *, EOS D30, EOS D60, EOS 10D, EOS Kiss Digital / EOS Digital REBEL / EOS 300D Digital, EOS Kiss M / EOS M50, EOS REBEL T100 / EOS 4000D / EOS 3000D, EOS Kiss X90 / EOS REBEL T7 / EOS 2000D / EOS 1500D, EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D X Mark II, EOS-1D X, EOS-1D Mark IV, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D C, EOS-1D, EOS 80D, EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 70D, EOS 6D Mark II, EOS 6D, EOS 60Da, EOS 60D, EOS 5DS R, EOS 5DS, EOS 5D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 5D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20Da, EOS 20D, EOS 9000D / EOS 77D, EOS 8000D / EOS REBEL T6s / EOS 760D, EOS Kiss X9i / EOS REBEL T7i / EOS 800D, EOS Kiss X9 / EOS REBEL SL2 / EOS 200D, EOS Kiss X8i / EOS REBEL T6i / EOS 750D, EOS Kiss X80 / EOS REBEL T6 / EOS 1300D, EOS Kiss X7i / EOS REBEL T5i / EOS 700D, EOS Kiss X70 / EOS REBEL T5 / EOS 1200D / EOS Hi, EOS Kiss X7 / EOS REBEL SL1 / EOS 100D, EOS Kiss X6i / EOS REBEL T4i / EOS 650D, EOS Kiss X50 / EOS REBEL T3 / EOS 1100D, EOS Kiss X5 / EOS REBEL T3i / EOS 600D, EOS Kiss X4 / EOS REBEL T2i / EOS 550D, EOS Kiss X3 / EOS REBEL T1i / EOS 500D, EOS Kiss X2 / EOS REBEL XSi / EOS 450D, EOS Kiss F / EOS REBEL XS / EOS 1000D, EOS Kiss Digital X / EOS Digital REBEL XTi / EOS 400D Digital, EOS Kiss Digital N / EOS Digital REBEL XT / EOS 350D Digital, EOS M100, EOS M10, EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, PowerShot G16, PowerShot G15, PowerShot G12, PowerShot G11, PowerShot G10, PowerShot G9 X Mark II, PowerShot G9 X, PowerShot G9, PowerShot G7 X Mark II, PowerShot G7 X, PowerShot G5 X, PowerShot G3 X, PowerShot G1 X Mark III, PowerShot G1 X Mark II, PowerShot G1 X, PowerShot SX60 HS, PowerShot SX50 HS, PowerShot SX1 IS, PowerShot S120, PowerShot S110, PowerShot S100V, PowerShot S100, PowerShot S95, PowerShot S90
  *: Can now handle CR2 files converted with the CR2 Converter.

  Chú ý

  - Make sure to use Canon applications when importing movies to your computer.
  - The recipes in Digital Photo Professional 4-series cannot be used interchangeably with the recipes in Digital Photo Professional 1 through Digital Photo Professional 3.
  - Digital Photo Professional 4-series and Digital Photo Professional 3.15 can be simultaneously installed to one computer.
  - Improved the display speed by using a graphics processor (GPU) to process images for preview. For converting and saving, and printing, the conventional CPU processing is used.
  To use this function, a GPU that has 1.0GB or more of built-in video memory and that supports CUDA (Compute Capability 2.0 or later) made by NVIDIA is required.
  The latest driver made by NVIDIA must be installed.

  - The recommended system requirements for image display in HDR PQ are as follows.
  Supported Models: EOS-1D X Mark III, EOS R, EOS 5D Mark IV
  CPU: Intel Core-i series 3.4GHz or higher
  RAM: 4GB or more (8GB or more recommended)

  - Below are the system requirements for enabling display of HDR images on a HDR display.
  OS: HDR display must be set to [ON] in the Windows 10 OS display settings.
  Please install the latest graphics driver before use.

  - Please use Digital Photo Professional 4.10.40 or later in order to correctly display images shot using RF24-240mm F4-6.3 IS USM.

  - The following environment is required in order to use "RAW movie tool".
  [Recommended]
  CPU: Intel Xeon E5-2687W v3 3.1GHz x2 or faster
  GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080
  RAM: 32GB or more
  Storage: Read 400MB/s or faster
  [Minimum]
  CPU: Intel Core-i series or higher
  GPU: made by NVIDIA (VRAM 4GB or more)
  The latest driver made by NVIDIA must be installed.

  - The following environment is required in order to use "Noise reduction (cloud)".
  Target Image: EOS-1D X Mark III (ISO 3200 or higher)
  OS : Windows 10 (Internet access required.)

  Hướng dẫn cài đặt

  Please refer to the instructions below on how to download and install the software.
  Exit all other applications when installing this software.

  1. In the download page, input the serial number of the camera body printed on the label and download "dppw4.12.20-installer.zip". Save the "dppw4.12.20-installer.zip" file to a folder of your choice on your computer.

  2. When the "dppw4.12.20-installer.zip" folder saved to the computer is extracted, the "dppw4.12.20-installer" will be generated, so double-click "dppw4.12.20-installer.exe" in the extracted folder. Installation for Digital Photo Professional will begin. (If the User Account Control window appears, follow the on-screen instructions to proceed.)

  3. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

  4. After the installation is complete, the Digital Photo Professional installer may ask to restart the computer. In this case, restart the computer. If the installation finished properly, the downloaded file and the "dppw4.12.20-installer" file will no longer be necessary.

  Thông tin tập tin

  1. Tên tập tin: dppw4.12.20-installer.zip
  2. Phiên bản tập tin: 4.12.20.3
  3. Loại tập tin: zip
  4. Kích cỡ tập tin: 290217KB

  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  Tất cả các phần mềm, chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn trình điều khiển), tệp, tài liệu, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (gọi chung là "Nội dung") được cung cấp trên trang web này trên cơ sở "nguyên bản".

  Canon Singapore Pte. Ltd., và các công ty liên kết của mình ("Canon") không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Nội dung, từ chối hoàn toàn tất cả các bảo đảm, được thể hiện rõ hoặc mang tính ngụ ý (bao gồm, nhưng không giới hạn, những bảo đảm được ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm) và sẽ không chịu trách nhiệm cập nhật, sửa chữa hoặc hỗ trợ Nội dung.

  Canon bảo lưu tất cả các pháp quyền, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ có liên quan trong Nội dung. Bạn có thể tải xuống và sử dụng Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và tự chịu rủi ro. Canon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến Nội dung, (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp, mang tính hậu quả, mang tính cảnh cáo hoặc những thiệt hại ngẫu nhiên).

  Bạn không được phân phối, chuyển nhượng, cấp phép, bán, cho thuê, phát sóng, truyền tải, xuất bản hoặc chuyển giao Nội dung cho bất kỳ bên nào khác. Bạn cũng sẽ không (và sẽ không để người khác) sao chép, sửa đổi, định dạng lại, tách rời, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ Nội dung, toàn bộ hoặc một phần.

  Bạn đồng ý không gửi hoặc đưa Nội dung ra khỏi quốc gia/khu vực nơi ban đầu bạn có được Nội dung đó đến các quốc gia/khu vực khác mà không có bất kỳ sự cho phép bắt buộc nào của chính phủ hiện hành và/hoặc vi phạm bất kỳ luật, hạn chế và quy định nào.

  Bằng việc tiến hành tải xuống Nội dung, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản trên cũng như tất cả các luật và quy định áp dụng cho việc bạn tải xuống và sử dụng Nội dung.