Các trường hợp truy quét hàng giả tại Nepal năm 2020 - Chống Hàng Giả - Canon Vietnam

  Các trường hợp truy quét hàng giả tại Nepal năm 2020

  Tháng 12

  Dhangadhi

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau

  Số vụ bắt giữ 3
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Quantity
  Ống mực/325 1
  Ống mực/328 2

  Siraha

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 2
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/303 2
  Ống mực/325 4
  Ống mực/328 2
  Ống mực/337 2

  Các trường hợp truy quét hàng giả trước đây

  Thông tin bổ sung