Các trường hợp truy quét hàng giả tại Việt Nam năm 2020 - Chống Hàng Giả - Canon Vietnam

  Các trường hợp truy quét hàng giả tại Việt Nam năm 2020

  Tháng 6

  Pleiku

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số vụ bắt giữ 3
  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực /308 3
  Ống mực/303 4
  Ống mực/319 2

  Tháng 9

  Hà Giang

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Hàng giả / hàng hóa sản xuất bị thu giữ Số lượng
  Ống mực/337 2
  Ống mực/319 1

  Các trường hợp truy quét hàng giả trước đây

  Thông tin bổ sung