Tôi có thể tìm số Seri của sản phẩm ở đâu? - Bảo hành - Canon Vietnam

  Tôi có thể tìm số Seri của sản phẩm ở đâu?

  Vị trí số Seri của sản phẩm khác nhau sẽ khác nhau. Để được hướng dẫn, vui lòng xem ảnh mẫu được cung cấp bên dưới.

  Máy ảnh

  Ống kính

  Phụ kiện máy ảnh

  Máy in ảnh SELPHY