Tôi có thể tìm tên Model sản phẩm ở đâu? - Bảo hành - Canon Vietnam

    Tôi có thể tìm tên Model sản phẩm ở đâu?

    Vị trí tên Model của sản phẩm khác nhau sẽ khác nhau. Để được hướng dẫn, vui lòng xem ảnh mẫu được cung cấp bên dưới.