imageCLASS LBP226dw

Lưu ý: Các thông số trên có thể được thay đổi mà không cần báo trước.

  1. Trình điều khiển cho Mac OS và Linux có thể tải về tại https://support-asia.canon-asia.com nếu khả dụng.
  2. Đo dựa theo ISO 7779, tuyên bố về tiếng ồn dựa theo chuẩn ISO 9296.
  3. Năng suất công bố dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 19752.
  4. Chu kỳ hoạt động hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laser khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế / tháng.