Những hình ảnh này chỉ sử dụng cho báo chí và không được thay đổi theo bất kỳ cách nào. Vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng.

CR-N300 Remote Camera

(ZIP file: 731.59 KB)
(ZIP file: 3.45 MB)
(ZIP file: 706.33 KB)
(ZIP file: 2.09 MB)

Arizona 135 GT

(ZIP file: 1.84 MB)
(ZIP file: 3.01 MB)
(ZIP file: 2.72 MB)
(ZIP file: 1.49 MB)
(ZIP file: 2.99 MB)
(ZIP file: 1.35 MB)

RF14-35mm f/4L IS USM

(ZIP file: 1.46 MB)

imageRUNNER ADVANCE DX 6800i Series

(ZIP file: 167.69 KB)
(ZIP file: 282.29 KB)
(ZIP file: 1.13 MB)
(ZIP file: 775.92 KB)

ColorStream 8000 Series

(ZIP file: 9.62 MB)
(ZIP file: 26.50 MB)
Sản phẩm được hiển thị trên trang này có thể không có sẵn ở tất cả các thị trường. Vui lòng tham khảo trang web của từng quốc gia và khu vực và các văn phòng bán hàng tương ứng để biết thông tin sản phẩm và khả năng cung cấp sản phẩm đó.