Những hình ảnh này chỉ sử dụng cho báo chí và không được thay đổi theo bất kỳ cách nào. Vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng.

RF50mm f/1.8 STM

(ZIP file: 536.08 KB)
(ZIP file: 858.40 KB)

RF70-200mm f/4L IS USM

(ZIP file: 1.29 MB)
(ZIP file: 1.94 MB)
(ZIP file: 1.79 MB)

Battery Pack NB-CP2LI

(ZIP file: 302.04 KB)

PIXMA PRO-200

(ZIP file: 4.87 MB)
(ZIP file: 4.09 MB)
(ZIP file: 4.30 MB)
(ZIP file: 4.80 MB)

imagePROGRAF PRO-300

(ZIP file: 3.95 MB)
(ZIP file: 4.44 MB)
(ZIP file: 5.42 MB)
(ZIP file: 5.88 MB)
Sản phẩm được hiển thị trên trang này có thể không có sẵn ở tất cả các thị trường. Vui lòng tham khảo trang web của từng quốc gia và khu vực và các văn phòng bán hàng tương ứng để biết thông tin sản phẩm và khả năng cung cấp sản phẩm đó.