Đặc điểm kỹ thuật

Góc Ngắm (Chéo) 34°~8°15′
Góc Ngắm (Ngang) 29°~6°50′
Góc Ngắm (Dọc) 19°30′~4°35′
Khoảng Cách Lấy Nét Gần Nhất (m, ft) 1.2/3.94
Kết cấu (thấu kính, nhóm) 12-17
Đường Kính x Chiều Dài (mm) (xấp xỉ) 80 x 145.5
Xích Độ o
Hệ Thống Truyền Động Nano USM
Kích Thước Kính Lọc (mm) 67
Độ Phóng Đại Tối Đa (x) 0.25
Khẩu Độ Tối Thiểu 32~45
Số Lá Khẩu 9
Chống Bụi và Chống Ẩm Không được hỗ trợ
Trọng lượng (g) (xấp xỉ) 710
Accessories (Lens Cap) E-67II
Accessories (Lens Hood) ET-74B
Accessories (Lens Bag) LP1222